Toglo gwelededd dewislen symudol

Tocynnau bws a gweithredwr

Prynu tocynnau a gweithredwyr bysus.

First Cymru

Gellir prynu tocynnau ar unrhyw wasanaeth bws First lleol neu, fel arall, gellir prynu tocynnau tymhorol ac wythnosol ar-lein yn First Cymru (Yn agor ffenestr newydd).

National Express

Gellir prynu tocynnau ar-lein trwy ddefnyddio'r trefnwr taith syml ar hafan National Express (Yn agor ffenestr newydd).

Os hoffech gadw lle dros y ffôn, mae National Express ar gael 24 awr y dydd, 7 niwrnod yr wythnos drwy ffonio 08717 818178 (0044 8717 818178 o dramor). Mae galwadau'n costio 10c y funud yn ogystal â chostau rhwydwaith ychwanegol.

 

Gweithredwyr gwasanaeth eraill sy'n gadael o Orsaf Fysus Abertawe

DANSA community transport organisation (Yn agor ffenestr newydd) - 01639 751067

UK Megabus (Yn agor ffenestr newydd)

New Adventure Travel (NAT) (Yn agor ffenestr newydd) - 02920 442040

Cludiant De Cymru Castell-nedd (Yn agor ffenestr newydd) - 01792 799575

Stagecoach (Yn agor ffenestr newydd)