Toglo gwelededd dewislen symudol

Trethi busnes

Mae cyfraddau busnes yn fath o dreth leol sy'n cael eu talu gan breswylwyr neu berchnogion eiddo masnachol megis siopau, swyddfeydd, tafarnau, warysau a ffatrïoedd.

Fe'u cesglir gan y cyngor ar ran Llywodraeth Cymru. Mae'r arian a gesglir yn cael ei dalu i bwll canolog ac yna'n cael ei ailddosbarthu ar draws Cymru i helpu i dalu am wasanaethau a ddarperir gan yr holl awdurdodau lleol.

Mae'r buddion masnachol eraill y mae ardrethi busnes yn daladwy amdanynt yn cynnwys mastiau telathrebu, hawliau hysbysebu, peiriannau arian parod a meysydd parcio.

Cynllun Rhyddhad Ardrethi Manwerthu, Hamdden a Lletygarwch 2024-25

Gwybodaeth am ardrethi busnes

Gwybodaeth gyffredinol am ardrethi busnes fel pwy sy'n gyfrifol am eu talu a sut y cânt eu cyfrifo.

Talu'ch trethi busnes

Mae sawl ffordd o dalu ardrethi busnes. Debyd Uniongyrchol yw'r ffordd hawsaf a mwyaf cyfleus o dalu.

Rhyddhad ardrethi busnes

Efallai y bydd rhai mathau o fusnesau'n gymwys i gael gostyngiadau neu eithriadau ar eu hardrethi busnes.

Problemau wrth dalu'ch trethi busnes

Cysylltwch â ni os ydych chi'n ei chael hi'n anodd talu fel y gallwn eich helpu.

Gofyn am gopi o'ch bil trethi busnes

Cysylltwch â ni os hoffech gael copi o'ch bil Trethi Busnes fel y gallwn ei anfon atoch.

Cofrestru i dalu ardrethi busnes

Os ydych yn sefydlu'ch busnes eich hun mewn eiddo newydd, rhowch wybod i ni fel y gallwn eich cofrestru i dalu ardrethi busnes.

Rhowch wybod os ydych yn symud neu'n gadael eiddo fel y gallwn ddiweddaru'ch cofnodion ardrethi busnes

Os ydych yn symud eiddo o fewn Abertawe, neu'n gadael eich eiddo, rhowch wybod i ni fel y gallwn ddiweddaru'ch manylion.

Tîm ardrethi busnes

Os na allwch ddod o hyd i'r hyn y mae ei angen arnoch neu mae gennych ymholiad gwahanol, gallwch gysylltu â ni.
Close Dewis iaith

Rhannu'r dudalen hon

Eicon Facebook Eicon Twitter Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu
Addaswyd diwethaf ar 02 Chwefror 2024