Toglo gwelededd dewislen symudol

Trwydded Arolwg Ordnans

Gwasanaethau mapio gwe (nad ydynt yn INSPIRE)

Ⓗ Hawlfraint y Goron [a hawliau cronfa ddata] [2024] Arolwg Ordnans [100023509].  Defnyddio data hwn yn amodol ar delerau ac amodau.

Rhoddir trwydded ddirymiadwy, anghyfyngedig a heb freindal i chi i weld y data trwyddedig at ddibenion anfasnachol am y cyfnod y mae ar gael gan Cyngor Abertawe.

Ni chewch gopïo, is-drwyddedu, dosbarthu na gwerthu unrhyw ran o'r data hwn i drydydd partïon mewn unrhyw ffurf; ac.

Yr Arolwg Ordnans fydd yn cadw'r hawlio trydydd parti i orfodi amodau'r drwydded hon.

Close Dewis iaith