Toglo gwelededd dewislen symudol

Turn2us

Mae Turn2Us yn elusen genedlaethol sy'n helpu pobl mewn caledi ariannol i gael mynediad at fudd-daliadau lles, grantiau elusennol a gwasanaethau cymorth - ar-lein, dros y ffon.

Cyfrifiannel Budd-daliadau a dulliau Chwilio am Grantiau rhad ac am ddim a hawdd i'w defnyddio ac offer i weld pa fuddion y gallech eu hawlio a pha grantiau y gallech wneud cais amdanynt.

Dod o hyd i ddul ymgynghorydd.

I'r rhai sy'n ei chael hi'n anodd mynd ar-lein, mae'r llinell gymorth Turn2Us yn cynorthwyo pobl dros y ffon drwy gwblhau eu teclynnau ar-lein ar eu rhan, ac wedyn postio, e-bostio neu'n rhoi eu canlyniadau iddynt. Maent yn dangos i bobl beth maent yn gallu gwneud cais amdano ac yn eu grymuso i gymryd y camau nesaf i gael help.

Gallant:

 • Eich helpu i gwblhau cyfrifiad budd-daliadau
 • Eich helpu i ddod o hyd i grantiau
 • Dod o hyd i gynghorydd i helpu gyda budd-daliadau, dyled, tai a materion cyfreithiol
 • Defnyddio gwe-sgwrs i gael help gyda'u dulliau

Ni allant wneud y canlynol:

 • Rhoi arian neu gyllid brys yn syth
 • Rhoi chyngor ar fudd-daliadau neu ddweud wrthych beth i'w wneud
 • Darparu cymorth emosiynol
 • Eiriol ar eich rhan
 • Newid penderfyniadau budd-daliadau
 • Cynnig cyngor ar apeliadau.

Cysylltu a'r llinell gymorth

Galwch heibio: 0808 802 2000 dydd Llun - dydd Gwener 9.00am - 5.30pm (ac eithrio gwyliau banc)

Mae pob galwad yn rhad ac am ddim o linell ffon sefydlog y DU ac o'r rhan fwyaf o ffonau symudol. Os ydych yn ffonio o ffon symudol, holwch eich darparwr rhwydwaith.

E-bostwich ni yn: info@turn2us.org.uk

Ysgrifennwch atom.

Mae Text Relay Service ar gael i'r rhai sy'n fyddar neu'n drwm eu clyw.

Enw
Turn2us
Cyfeiriad
 • Turn2us
 • Hythe House
 • 200 Shepherds Bush Road
 • London
 • W6 7NL
Gwe
https://www.turn2us.org.uk/
Rhif ffôn
0808 802 2000

Rhannu'r dudalen hon

Eicon Facebook Eicon Twitter Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu
Addaswyd diwethaf ar 02 Ebrill 2024