Toglo gwelededd dewislen symudol

Gwybodaeth am wyliau'r banc - Mai

Gwybodaeth am wyliau'r banc ar gyfer ein gwasanaethau, gan gynnwys amserau agor a chysylltiadau brys. Cynhelir yr holl gasgliadau ailgylchu ar y diwrnodau arferol.

Trwydded tyllu croen

Os ydych yn gweithio mewn busnes, sy'n tyllu croen, mae'n rhaid bod trwydded gennych.

Mae'r drwydded yn cwmpasu aciwbigo neu datŵio, lliwio croen lled-barhaol (microbigmentu), tyllu cyrff a chlustiau neu electrolysis. 

Bydd angen trwydded arnoch ar gyfer y busnes lle mae'r croen yn cael ei dyllu ac ar gyfer pob aelod o staff sy'n tyllu croen.

In partnership with EUGO logo
Sut mae gwneud cais

Cofrestru mangre lle tyllir croen Cofrestru mangre lle tyllir croen

Cofrestru gweithredwr a fydd yn tyllu croen Cofrestru gweithredwr a fydd yn tyllu croen

Mae'n rhaid i chi gwblhau pob rhan o'r cais.  Bydd angen i chi dalu ffi'r cais pan gyflwynwch eich ffurflen. 

Ffïoedd

Mae'n rhaid i chi gyflwyno'ch ffi gyda'r cais. 

Os gwnewch gais trwy'r post, dylech wneud sieciau'n daladwy i 'Dinas a Sir Abertawe' ac anfon y tâl gyda'ch ffurflen wedi'i chwblhau.

Ffïoedd ar gyfer trwyddedau tyllu croen
Math o drwyddedCost
Safleoedd£111.00
Person£61.00

 

Caniatâd dealledig

Er budd y cyhoedd mae'n rhaid i'r awdurdod brosesu eich cais cyn iddo gael ei ganiatáu. Os nad ydych wedi clywed gennym o fewn cyfnod rhesymol, cysylltwch â'r tîm Bwyd a Diogelwch.

 

Os oes gennych unrhyw broblem gyda'ch cais, neu os hoffech fwy o wybodaeth, ffoniwch ni ar 01792 635600 neu e-bostiwch bwydadiogelwch@abertawe.gov.uk.

Cofrestru mangre lle tyllir croen

Os yw busnes yn ymwneud â nodwyddo neu datŵio, lliwio'r croen rhannol-barhaol (meicrobigmentiaid), tyllu'r corff neu glustiau neu electrolysis, mae rhaid iddo gael trwydded.

Cofrestru gweithredwr a fydd yn tyllu croen

Os ydych am dyllu croen mewn busnes â thrwydded, bydd angen trwydded gweithredwr ar wahân ar gyfer pob gweithiwr a fydd yn tyllu croen.
Close Dewis iaith