Toglo gwelededd dewislen symudol

Y Groes Goch Brydeinig

Rydym yn helpu unrhyw un, mewn unrhyw le yn y DU ac o gwmpas y byd, i gael cefnogaeth os bydd argyfwng.

 

Os ydych chi'n ei chael hi'n anodd ymdopi ac mae angen i chi siarad â rhywun, gallwch ffoni'r llinell gymorth am ddim. Gallwch ffonio am ddim ac yn gyfrinachol rhwng 10.00am a 6.00pm bob dydd.

Mae llinell gymorth y Groes Goch Brydeinig yn darparu cymorth mewn mwy na 200 o ieithoedd, gan gefnogi'r rheini sy'n unig, yn bryderus ac yn ei chael hi'n anodd cael mynediad at fwyd neu feddyginiaeth.

 

Close Dewis iaith