Toglo gwelededd dewislen symudol

Gwybodaeth am wyliau'r banc - Mai

Gwybodaeth am wyliau'r banc ar gyfer ein gwasanaethau, gan gynnwys amserau agor a chysylltiadau brys. Cynhelir yr holl gasgliadau ailgylchu ar y diwrnodau arferol.

Ymchwil bellach ac ystadegau

Adnoddau ymchwil ychwanegol a gwybodaeth ystadegol am Abertawe a'r ardaloedd lleol.

Mae'r tudalennau isod yn cyd-fynd â'r proffiliau ardal a'r ystadegau fesul thema sydd ar gael mewn lleoedd arall ym mharth Perfformiad ac Ystadegau'r wefan. Cânt eu datblygu ymhellach a'u diweddaru pan fydd gwybodaeth newydd ar gael.

Os ydych am gael mwy o fanylion neu gyngor mewn perthynas â'r tudalennau hyn neu'r data sydd ar gael yn Abertawe, cysylltwch â ni.

Adolygiad o Ystadegau Cydraddoldeb

Adolygiad o ystadegau ar gyfer Abertawe o ran nodweddion poblogaeth mewn perthynas â chydraddoldeb.

Yr iaith Gymraeg yn Abertawe

Gwybodaeth ac ystadegau ar sgiliau iaith Gymraeg.

Ystadegau ar myfyrwyr yn Abertawe

Nifer y myfyrwyr sydd wedi'u cofrestru yn sefydliadau addysg uwch ac addysg bellach Abertawe.

Incwm aelwydydd: amcangyfrifon ardaloedd bach yn seiliedig ar fodel

Amcangyfrifon ardaloedd bach o incwm blynyddol cyfartalog aelwydydd.

Gwybodaeth, Ymchwil ac SGD

Enw
Gwybodaeth, Ymchwil ac SGD
Rhif ffôn symudol
07970 610583
Close Dewis iaith