Toglo gwelededd dewislen symudol

Abertawe yn gwneud cynnydd ar uchelgeisiau sy'n cyfrif

Dywedwyd wrth Gyngor Abertawe mewn cyfarfod fod cryn gynnydd yn cael ei wneud ar gynlluniau uchelgeisiol ar gyfer Abertawe wyrddach, mwy ffyniannus a bywiog ar gyfer yr 21ain ganrif.

arena from the air

Gan adeiladu ar straeon llwyddiant fel yr Arena newydd gwerth £135m yn Abertawe, buddsoddiad o £150m mewn ysgolion newydd a £6.5m ar gyfer ardaloedd chwarae ym mhob cymuned a'r fargen newydd gwerth £750m ar gyfer canol y ddinas, disgwylir i'r gwaith o drawsnewid y ddinas gyflymu yn y blynyddoedd i ddod.

Dywedodd Rob Stewart, Arweinydd y Cyngor, y cafwyd cynnydd eisoes ar brosiectau fel trawsnewid gerddi Sgwâr y Castell, adnewyddu glan môr y Mwmbwls ac ehangder Bae Abertawe a chyflwyno atyniad cyffrous newydd i ymwelwyr.

Meddai, "Mae Abertawe bob amser wedi bod yn ddinas o uchelgais ond mae hi bellach yn ddinas cyflawni - yn seiliedig ar flaenoriaethau pobl."

Mae adroddiad i'r cyngor yn tynnu sylw at y camau gweithredu a gymerwyd yn y 100 niwrnod diwethaf i gefnogi ymrwymiadau polisi'r awdurdod. Maent yn cynnwys:

·       Gwneud gwaith gwerth £750m i drawsnewid canol y ddinas a ddechreuodd gyda'r arena lle gwelwyd cynnydd ar brosiectau'n amrywio o gais cynllunio cytunedig ar gyfer Sgwâr y Castell, trafodaethau parhaus ar rôl newydd ar gyfer safle Debenhams a'r gwaith sy'n dechrau ar hwb y llyfrgell yng nghanol y ddinas yn hen siop BHS.

·       Cyhoeddi consortiwm rhyngwladol i ddarparu hwb tanwydd fel rhan o brosiect Eden Las.

·       Cynnydd ar atyniad Skyline Mynydd Cilfái.

Mae cymunedau lleol Abertawe hefyd wedi elwa o:

·       Gefnogaeth i aelwydydd cymwys er mwyn iddynt hawlio amrywiaeth o daliadau cymorth costau byw ychwanegol gan Lywodraeth Cymru

·       Cefnogaeth ar gyfer mwy na 120 o brosiectau cymunedol

·       Ardaloedd chwarae newydd ym mhob cymuned, drwy'r Gronfa Adfywio Economaidd flaengar.

Dywedodd y Cyng. Stewart fod yr ymrwymiadau polisi'n cwmpasu cyfnod o bum mlynedd hyd at 2027 a diben y ffocws ar gyflawni cynnydd yn y 100 niwrnod cyntaf oedd creu momentwm i gyflawni'r prosiectau sydd o'r pwys mwyaf.

"A thrwy fuddsoddi mewn ynni gwyrdd, tyfu'n mannau gwyrdd a chroesawu pobl newydd, buddsoddiad newydd a syniadau newydd, gallwn edrych ymlaen at adeiladu dyfodol gwell."

 

 

Close Dewis iaith