Toglo gwelededd dewislen symudol

Y 100 niwrnod cyntaf - atyniadau

Alice Cooper at Swansea Arena x 2

 

 

 

Hwyl am ddim yn ystod hanner tymor diolch i leoliadau diwylliannol y ddinas

Mae rhai o brif leoliadau diwylliannol Abertawe yn gwneud popeth y gallant i helpu teuluoedd drwy'r argyfwng costau byw yr hanner tymor hwn.

Digwyddiadau am ddim dros yr wythnosau nesaf er mwyn helpu teuluoedd i arbed arian

Mae digwyddiadau am ddim i ddathlu Calan Gaeaf a noson tân gwyllt ymysg y rheini sydd ar y gweill er mwyn helpu miloedd o deuluoedd yn Abertawe i arbed arian dros yr wythnosau nesaf.

Mae arddangosfa tân gwyllt fwyaf Abertawe'n dychwelyd yn ei holl ogoniant!

​​​​​​​Bydd Cyngor Abertawe'n croesawu ei arddangosfa tân gwyllt flynyddol yn ôl y mis nesaf - a gellir mynd iddi am ddim.

His Dark Materials: Creu Bydoedd yng Nghymru

Mae Oriel Gelf Glynn Vivian yn Abertawe yn falch o gyhoeddi golwg y tu ôl i'r llenni o'r cyfresi arobryn His Dark Materials gan y BBC a HBO ar y cyd â Bad Wolf. Bydd y gyfres, sydd wedi'i seilio ar drioleg o nofelau clodwiw Philip Pullman, yn dod i ben ar ôl ei drydydd tymor, sef yr un olaf, yn hwyrach eleni.

Gwledd y Gaeaf ar y Glannau Abertawe'n dychwelyd i Barc yr Amgueddfa ar gyfer 2022

Bydd atyniad mwyaf y gaeaf Abertawe'n dychwelyd o 8 Tachwedd 2022 tan 8 Ionawr 2023

Trysor diwylliannol y ddinas wedi'i enwebu ar gyfer gwobr genedlaethol

​​​​​​​Mae Arddangosfa Dylan Thomas Abertawe wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer Gwobr Prosiect yr Amgueddfa Fach Orau yng Ngwobrau Amgueddfeydd yn Newid Bywydau y Gymdeithas Amgueddfeydd 2022.

​​​​​​​Iechyd da! Y gorffennol yn cwrdd â'r dyfodol ar safle allweddol yng nghanol y ddinas

Mae gwaith adfywio yng nghanol dinas Abertawe wedi datgelu bywyd blaenorol bywiog adeilad y disgwylir iddo gael dyfodol disglair.

Hwyl Calan Gaeaf am ddim yng nghanol dinas Abertawe

​​​​​​​Gall teuluoedd sy'n chwilio am hwyl am ddim y mis hwn ymweld â Sgwâr y Castell yng nghanol y ddinas lle cynhelir digwyddiad arswydus arbennig ddydd Sadwrn.

Arena'n denu ymwelwyr ac yn hybu swyddi yn y ddinas

Yn agos at 110,000 - dyna faint o ymwelwyr y mae Arena Abertawe wedi'u denu ers agor ei drysau gyntaf tua chwe mis yn ôl.

Cynllun amddiffynfeydd môr y Mwmbwls yn cymryd ei gam mawr nesaf

Mae cynlluniau ar gyfer amddiffynfeydd môr newydd i helpu i amddiffyn y Mwmbwls am ddegawdau i ddod wedi cymryd cam mawr arall ymlaen.

Chwaraeon o'r radd flaenaf yn dychwelyd i Abertawe

Mae Abertawe'n barod i gynnal penwythnos arall o chwaraeon o'r radd flaenaf yr haf nesaf.

Hen linell reilffordd yn cael ei thrawsnewid yn llwybr cerdded a beicio newydd

Mae plant ysgol a grwpiau beicio lleol wedi helpu i agor llwybr cerdded a beicio newydd sbon yn Abertawe.

Cyfleusterau Parc Sglefrfyrddio yn Abertawe yn barod ar gyfer gwaith gwella

Bydd cyfleusterau sglefrfyrddio mewn parc yn Abertawe yn cael eu hailwampio fel rhan o ymdrechion parhaus y cyngor i wella cyfarpar chwarae.

Cyfleusterau pêl-fasged yn cael eu gwella yn Abertawe

Mae chwaraewyr pêl-fasged Abertawe wedi derbyn hwb o ganlyniad i gyfleusterau newydd ym Mharc Victoria.

Miloedd yn cymryd rhan yn 10k Bae Abertawe Admiral 2022

​​​​​​​Roedd miloedd o redwyr a chefnogwyr wedi mwynhau 10k Bae Abertawe Admiral heddiw.

Rhedwyr 10k Bae Abertawe Admiral i gynnal un funud ddistaw

Bydd miloedd o redwyr yn cymryd rhan yn ras 10k Bae Abertawe Admiral y penwythnos hwn.

Cynllun adfywio allweddol yn sicrhau £750,000 mewn grantiau

​​​​​​​Mae prosiect y cyngor i ddod â bywyd newydd i waith copr hanesyddol yr Hafod-Morfa wedi sicrhau £750,000 ychwanegol mewn cymorth grant.

Ceisio barn ar gynnig pontŵn yn Knab Rock

Gwahoddir pobl i fynegi barn ar gynnig i greu pontŵn newydd yn Knab Rock yn y Mwmbwls.
Close Dewis iaith