Toglo gwelededd dewislen symudol

Y 100 niwrnod cyntaf - adfywio

Park Warden

 

 

 

DJ Mo yn cofio'i amser fel DJ yn difyrru clybwyr yn yr 80au.

Roedd Maurice Jones wrth ei fodd i gamu'n ôl mewn amser pan welodd e' hen far Cavalier Abertawe'n cael sylw gan y cyfryngau.

Fideo newydd yn rhoi cipolwg ar waith datblygu Ffordd y Brenin

Mae'r fideo newydd hwn yn rhoi cipolwg ar safle datblygu mawr yng nghanol dinas Abertawe lle mae adeilad swyddfeydd uwch-dechnoleg newydd yn cael ei adeiladu.

Cyfle i fusnesau elwa o gynllun mawr newydd ar gyfer canol y ddinas

Bydd busnesau ledled Abertawe yn elwa o becynnau gwaith sy'n rhan o ddatblygiad newydd allweddol yng nghanol y ddinas.

Gwobr bwysig yn cydnabod gwelliannau i'r farchnad

Mae rhaglen wella bwysig a pharhaus ym marchnad dan do'r ddinas wedi arwain at gydnabod Cyngor Abertawe mewn cynllun nodedig ar draws y DU.

Cyllid digidol a gwyrdd ar gael i fusnesau Abertawe

Mae cyllid bellach ar gael i helpu busnesau Abertawe i arbed arian ar eu biliau ynni a gwella'u gwelededd ar-lein.

Bron 90 o brosiectau wedi'u cymeradwyo fel rhan o gronfa fuddsoddi fawr

Mae bron 90 o brosiectau bellach wedi cael eu cymeradwyo fel rhan o fuddsoddiad cyfredol mawr i helpu preswylwyr, cymunedau a busnesau Abertawe i adfer o effaith y pandemig.

Cynllun adfywio allweddol yn sicrhau £750,000 mewn grantiau

​​​​​​​Mae prosiect y cyngor i ddod â bywyd newydd i waith copr hanesyddol yr Hafod-Morfa wedi sicrhau £750,000 ychwanegol mewn cymorth grant.

Dymchwel adeilad yn paratoi'r ffordd ar gyfer datblygiad yn y ddinas

Mae hen adeilad Llys Dewi Sant yn Abertawe yn dechrau diflannu, fesul bricsen, o ganol y ddinas.

Lluniau newydd yn dangos y newid i ganol y ddinas

Mae awyrluniau trawiadol newydd yn dangos dau graen enfawr ar Ffordd y Brenin sy'n sefyll uwchben canol dinas a glan môr Abertawe.

Golygfa o'r awyr yn dangos newid yng nghanol y ddinas

Mae fideo newydd yn dangos sut mae canol eich dinas yn newid wrth i'r gwaith trawsnewid gwerth £1 biliwn fynd rhagddo.

Sgwâr y Castell: Y cyhoedd i gael dweud eu dweud ar gynlluniau terfynol

Mae preswylwyr a busnesau Abertawe'n cael eu hannog i ddweud eu dweud am gynlluniau terfynol ar gyfer Sgwâr y Castell ailddatblygedig gwyrddach.

£5.5m o gymorth ariannol ar gyfer hwb cyhoeddus newydd canol dinas Abertawe

Mae cynllun proffil uchel gan Gyngor Abertawe i gynnwys mwy o wasanaethau cyhoeddus allweddol yng nghanol y ddinas wedi derbyn hwb ariannol mawr.

Cwm Tawe Isaf - y gorffennol, y presennol a'r dyfodol

60 mlynedd yn ôl yn unig defnyddiwyd rhan o Gwm Tawe Isaf fel tir gwastraff ôl-ddiwydiannol.

Preswylwyr yn symud i mewn i fflatiau newydd Bae Copr

Gan fod y gwaith adeiladu bellach wedi'i gwblhau, mae llawer o breswylwyr eisoes wedi dechrau symud i mewn i gyfadeilad o fflatiau newydd yng nghanol dinas Abertawe.

Cabanau bwyd a diod newydd ym Mae Copr

Mae nifer o gabanau pren bwyd a diod newydd dros dro bellach ar agor yng nghanol dinas Abertawe.

Awyrluniau newydd yn dangos cynnydd o ran y sylfeini ar safle swyddfeydd newydd

Mae'r datblygiad swyddfeydd newydd blaengar yn Abertawe'n gwneud cynnydd ar safle lle'r oedd dathlwyr gynt yn mynd i gael hwyl gyda'r hwyr.

Parc dros dro yn rhoi hwb i natur y ddinas

​​​​​​​Mae Abertawe'n mynd i gael parc gwyrdd newydd a fydd yn helpu i ddod â mwy o natur i ganol y ddinas.

Gwaith dymchwel i ddechrau ar adeilad canol y ddinas

Mae gwaith bellach wedi dechrau i ddymchwel adeilad Llys Dewi Sant yng nghanol dinas Abertawe.
  • Blaenorol tudalen
  • 1
  • 2
  • o 2
  • Nesaf tudalen
Close Dewis iaith