Toglo gwelededd dewislen symudol

Y 100 niwrnod cyntaf - tai

Bryn House Accomodation

 

 

 

Cynlluniau cyffrous ar gyfer un o safleoedd y cyngor sy'n heneiddio yn Abertawe

Gofynnir i breswylwyr sy'n byw mewn datblygiad tai sy'n heneiddio yn Abertawe fynegi eu barn am gynlluniau newydd i adfywio'r stad.

Rhagor o dai cyngor yn dod i Abertawe

Mae set o gartrefi cyngor cynaliadwy newydd yn cael eu datblygu mewn cymuned yn Abertawe.

Cronfa gwerth miliynau o bunnoedd yn ceisio mynd i'r afael â digartrefedd

Bydd pobl sy'n cysgu ar y stryd, pobl ifanc sy'n agored i niwed sy'n chwilio am rywle i fyw a'r rheini sydd mewn perygl o golli eu cartref yn elwa o gynllun newydd gwerth miliynau o bunnoedd a fydd yn mynd i'r afael â digartrefedd.
Close Dewis iaith