Chwilio'r wefan
English
Person in a wheelchair

Mae anabledd gan fy mhlentyn

Gwybodaeth i rieni a gofalwyr plant a phobl ifanc anabl yn Abertawe.

Yn Abertawe, mae llawer o weithwyr proffesiynol o wasanaethau statudol a sefydliadau gwirfoddol ar gael i helpu a chefnogi rhieni i sylweddoli efallai fod gan eu plentyn anabledd.

Bydd y gweithwyr proffesiynol yn gweithio gyda chi i nodi anghenion eich plentyn a rhoi cynlluniau ar waith i'ch helpu chi a'ch teulu i gael mynediad i gefnogaeth gan wasanaethau. Rhaid i'r cynlluniau hyn fod mewn partneriaeth a'r rhieni, i gefnogi rhieni i ddiwallu anghenion eu plentyn yn y ffordd orau. Bydd yn rhaid i'r gwasanaeth sy'n ymwneud a chi a'ch plentyn weithio mewn ffordd gydlynol i sicrhau caiff gwybodaeth ei rhannu heb fod yn rhaid i chi ailadrodd gwybodaeth i amrywiaeth o weithwyr proffesiynol.

Ceir sefydliadau a gwefannau sy'n cynnig amrywiaeth eang o wybodaeth, adnoddau a chefnogaeth.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM