Toglo gwelededd dewislen symudol

Un pwynt cyswllt (UPC)

Gall teuluoedd sy'n byw yn Abertawe gysylltu â'r UPC eu hunain i ofyn am help neu gyngor.

Yn cefnogi teuluoedd yn Abertawe i fyw bywydau hapus, iach a diogel. Gallwn eich helpu i gael cefnogaeth gan y bobl gywir ar yr adeg gywir.

Oriau agor:

8.30am - 5.00pm dydd Llun i ddydd Iau.

8.30am - 4.30pm ar ddydd Gwener.

Os yw'ch achos yn agored i weithiwr cymdeithasol, ffoniwch: 01792 635180.

Cysylltwch â'r Yr Tîm Dyletswydd Brys Gwasanaethau Cymdeithasol y tu allan i oriau gwaith arferol drwy ffonio: 01792 775501.

Mewn sefyllfa argyfwng lle gall oedolyn neu blentyn fod mewn perygl enbyd o niwed, ffoniwch 999.

Os ydych yn e-bostio y tu allan i oriau swyddfa arferol, dylech wybod yr ymdrinnir â'r ymholiad hwn ar y diwrnod gwaith nesaf.

Enw
Un pwynt cyswllt (UPC)
Rhif ffôn
01792 635700
Close Dewis iaith