Chwilio'r wefan
English

Cysylltu â'r Gwasanaethau Cymdeithasol

Er mwyn cysylltu â'r Gwasanaethau Cymdeithasol am y tro cyntaf bydd angen i'r rhan fwyaf o bobl gysylltu ag un o'r timau a rhestrir isod...

Coronafeirws a diweddariadau gofal cymdeithasol


Gwasanaeth Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth i Blant a Theuluoedd

Mae'r tîm hwn yn trin ymholiadau a chyfeiriadau cychwynnol sy'n ymwneud â phlant mewn angen, yn cynnwys materion amddiffyn plant.

Gellir cysylltu â'r Gwasanaeth Gwybodaeth Cyngor a Chymorth Integredig i Blant a Theuluoedd drwy ffonio 01792 635700 neu e-bostio: mynediadiwybodaeth@abertawe.gov.uk ond gan fod y tîm GCaChI yn derbyn nifer digynsail o alwadau, oni bai fod eich galwad yn ymwneud â risg sylweddol o niwed neu risg i fywyd plentyn neu berson ifanc, cysylltwch â ni drwy e-bost.

Ffôn: 01792 635700

E-bost:  access.information@abertawe.gov.uk

Dydd Llun - Dydd Iau: 8.30 am - 5.00pm
Dydd Gwener: 8.30 am - 4.30pm

Os yw'ch achos yn agored i weithiwr cymdeithasol ffoniwch 01792 635180.


Pwynt Mynediad Cyffredin (PMC) ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Mae'r tîm hwn yn trin ymholiadau a chyfeiriadau cychwynnol sy'n ymwneud â phobl hŷn ag oedolion sydd ag anableddau corfforol. Ar adegau prysur, gall galwadau fod mewn ciw.

Gellir cysylltu â'r Pwynt Mynediad Cyffredin ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol i oedolion a gofalwyr drwy ffonio 01792 636519 neu e-bostio pmc@abertawe.gov.uk. Fodd bynnag, gan eu bod yn derbyn nifer digynsail o alwadau, gofynnwn i chi beidio ag aros ar y llinell ffôn oni bai fod yr alwad yn ymwneud â risg o niwed neu risg i fywyd rhywun, a chysylltwch â ni drwy e-bost yn lle. Ond, os nad oes gynnych fynediad at e-bost, arhoswch ar y llinell a byddwn yn ateb cyn gynted â phosib.

Ffôn: 01792 636519

SMS: 07796 275412

E-bost:  CAP@swansea.gov.uk

Gwasanaethau i oedolion: Ffurflen Gyfeirio Ar-lein

Dydd Llun - Dydd Iau: 8.30 am - 5.00pm
Dydd Gwener: 8.30 am - 4.30pm


Tîm Gwasanaethau Synhwyraidd

Mae'r tîm hwn yn trin ymholiadau a chyfeiriadau sy'n ymwneud  ag oedolion sydd â nam ar y golwg neu ar y clyw.

Ffôn: 01792 315969

SMS: 07919 626434

E-bost: timygwasanaethausynhwyraidd@abertawe.gov.uk

Dydd Llun - Dydd Gwener: 9.00 am - 1.00pm


Tîm Cynnal Cymedunol ar Gyfer Pobl ag Anableddau Dysgu

Ffôn:  01792 614100

E-bost: community.support.team@swansea.gov.uk

Dydd Llun - Dydd Iau: 9.00 am - 5.00pm
Dydd Gwener: 9.00 am - 4.30pm

 


Diogelu Oedolion

I adrodd am gam-drin honedig neu pryderon diogelu

Ffôn: 01792 636854 

E-bost:  adult.safeguarding@abertawe.gov.uk

Dydd Llun - Dydd Iau: 8.30 am - 5.00pm
Dydd Gwener: 8.30 am - 4.30pm


Y Tîm Dyletswydd Brys

Mae'r tîm hwn yn trin sefyllfaoedd argyfwng y tu allan i oriau arferol na allant gael eu gadael yn ddiogel tan y diwrnod gweithio nesaf, ac maent yn darparu gwybodaeth a chyngor i gadw'r sefyllfa'n ddiogel tan y diwrnod nesaf.

Ffôn: 01792 775501 
 

E-bost:  EDT@swansea.gov.uk

Oriau Gwaith:

Dydd Llun - dydd Iau: 5.00pm - 1.00am
Dydd Gwener: 4.30 pm - 1.00 am

Penwythnosau a Gwyliau'r Banc: 9.00 am - 1.00 am

Mae un person yn aros ar ddyletswydd rhwng 1.00 am tan 9.00 am ar gyfer yr argyfyngau mwyaf difrifol yn unig.

Os nad ydych yn siwr a yw eich sefyllfa yn argyfwng, mae mwy o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Cymorth Brys.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM