Toglo gwelededd dewislen symudol

Cysylltu â'r Gwasanaethau Cymdeithasol

Er mwyn cysylltu â'r Gwasanaethau Cymdeithasol am y tro cyntaf bydd angen i'r rhan fwyaf o bobl gysylltu ag un o'r timau a rhestrir isod.

Os ydych yn ansicr o ran pwy i gysylltu â nhw, gallwch gysylltu â'r Pwynt Mynediad Cyffredin (PMC) ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol a byddant yn eich cyfeirio.

Ar adegau prysur, efallai bydd angen i chi aros mewn ciw.

Ein horiau agor yw:

8.30am - 5.00pm dydd Llun - ddydd Iau.

8.30am - 4.30pm dydd Gwener.

Pwynt Mynediad Cyffredin ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol (PMC)

Yn Abertawe, rydym yn ceisio darparu cefnogaeth briodol ac amserol i oedolion a'u gofalwyr gan y person cywir.

Un pwynt cyswllt (UPC)

Gall teuluoedd sy'n byw yn Abertawe gysylltu â'r UPC eu hunain i ofyn am help neu gyngor.

Yr Tîm Dyletswydd Brys Gwasanaethau Cymdeithasol

Mae'r tîm waith cymdeithasol hwn yn trin sefyllfaoedd argyfwng y tu allan i oriau arferol i blentyn, oedloion a iechyd meddwl na allant gael eu gadael yn ddiogel tan y diwrnod gweithio nesaf, ac maent yn darparu gwybodaeth a chyngor i gadw'r sefyllfa'n ddiogel tan y diwrnod nesaf.
Close Dewis iaith

Rhannu'r dudalen hon

Eicon Facebook Eicon Twitter Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu
Addaswyd diwethaf ar 05 Gorffenaf 2024