Chwilio'r wefan
English
Speech bubbles

Hen glwb nos Oceana yn 71 a 72 Ffordd y Brenin: lleisiwch eich barn

Fel rhan o gynllun adfywio Ffordd y Brenin ac ar y cyd â Bargen Ddinesig Bae Abertawe, rydym yn bwriadu datblygu'r safle i gynnig datblygiad defnydd cymysg. Ei brif swyddogaeth fydd creu man gwaith hyblyg o safon â chyfleusterau digidol, sy'n addas ar gyfer amrywiaeth eang o gwmnïau, sefydliadau addysgol ac unigolion.

Mae'r buddsoddiad yn ceisio ysgogi twf cyflogaeth ac economaidd yng nghanol y ddinas a'r ardaloedd cyfagos ac mae'n fan canolog allweddol yng nghynlluniau adfywio'r ddinas.

PDF Document Cynlluniau arfaethedig ar gyfer 71 a 72 Ffordd y Brenin (PDF, 2MB)Yn agor mewn ffenest newydd

Cwblhewch yr holiadur ar-lein nawr

Dyddiad cau: 5.00pm, 27 Medi 2019

 

Gellir cael rhagor o wybodaeth wrth ymweld yn bersonol

Mae paneli gwybodaeth y prosiect a chyfle i gwblhau arolwg ar bapur ar gael yn:

Y Ganolfan Ddinesig gyferbyn â Chaffi Coastline

  • Dydd Mawrth 3 Medi - bydd swyddogion y prosiect yn bresennol i ateb cwestiynau rhwng 1.30pm a 3.00pm
  • Dydd Mercher 4 Medi
  • Dydd Iau 5 Medi - bydd swyddogion y prosiect yn bresennol i ateb cwestiynau rhwng 1.30pm a 3.00pm

Canolfan Siopa'r Cwadrant

  • Dydd Mawrth 10 Medi - bydd swyddogion y prosiect yn bresennol i ateb cwestiynau rhwng 1.30pm a 3.00pm
  • Dydd Mercher - bydd swyddogion y prosiect yn bresennol i ateb cwestiynau rhwng 1.30pm a 3.00pm
  • Dydd Iau 12 Medi - bydd swyddogion y prosiect yn bresennol i ateb cwestiynau rhwng 1.30pm a 3.00pm

 

Arolwg ar bapur

Os ydych chi am gwblhau arolwg ar bapur, gallwch argraffu copi a'i ddychwelyd i: Ymgynghoriad Ffordd y Brenin, Ystafell Gaerloyw, Neuadd y Ddinas, Abertawe SA1 4PE

Rhaid i'ch ffurflen gyrraedd cyn y dyddiad cau, sef 27/09/19.

PDF Document Hen glwb nos Oceana yn 71 a 72 Ffordd y Brenin - arolwg ar bapur (PDF, 289KB)Yn agor mewn ffenest newydd

Wedi'i bweru gan GOSS iCM