Toglo gwelededd dewislen symudol

Cannoedd o fusnesau Abertawe yn elwa o ddosbarthiadau meistr ar-lein

O ddosbarthiadau meistr Instagram i awgrymiadau da ar seiberddiogelwch, ystyriaethau cyfreithiol a chyfleoedd ariannu, mae dros 300 o fusnesau bach yn Abertawe wedi cofrestru i elwa o gyfres o weithdai ar-lein am ddim ers iddynt gael eu lansio gyntaf ym mis Gorffennaf y llynedd.

Zoom meeting

Zoom meeting

Mae'r gweithdai a drefnwyd gan dîm Cymorth Busnes Cyngor Abertawe yn cynnwys clwb menter i fusnesau newydd misol wedi'i dargedu at bobl sy'n ystyried dechrau busnes neu fusnesau newydd sydd wedi bod yn masnachu ers dwy flynedd neu lai.

Mae mynd i'r clwb, sydd wedi'i gynnal gan arbenigwyr busnes lleol, hefyd yn golygu y gall busnesau gyrchu deunyddiau hyfforddi ar-lein am ddim, cael eu cynnwys yng nghyfeiriadur busnes Abertawe ac aelodaeth o grŵp rhwydweithio busnes.

Mae cymorth busnes arall y cyngor yn cynnwys awr bŵer, sesiynau 60 munud ar-lein sy'n cwmpasu ystod o bynciau sy'n berthnasol i fusnesau.

Nesaf, o 10.00am tan 11.30am ddydd Iau 9 Mehefin, cynhelir sesiwn sy'n canolbwyntio ar arfer gorau ar gyfer cyflogi staff a recriwtio, dan arweiniad Suzanne Cullen o Evolved HR.

Ddydd Mercher, 29 Mehefin o 10.00am tan 11.00am, cynhelir gweithdy am hanfodion cyfraith adnoddau dynol, dan arweiniad Paul Shuttleworth o Gyfreithwyr DJM.

Meddai'r Cynghorydd Robert Francis-Davies, Aelod Cabinet Cyngor Abertawe dros Adfywio, Buddsoddi a Thwristiaeth, "Mae nifer y busnesau sy'n cofrestru i fod yn bresennol yn y gweithdai ar-lein hyn yn dangos bod y cyngor yn darparu ar gyfer angen yn ein cymuned busnesau bach i ddarparu cymorth dan arweiniad arbenigwyr mewn meysydd gan gynnwys cyfryngau cymdeithasol, y gyfraith, adnoddau dynol, gwefannau a chyfleoedd ariannu.

"Rydym yn cydnabod y cyfraniad y mae busnesau newydd a sefydledig yn ei wneud i economi Abertawe, a dyna pam y byddwn yn parhau i wneud popeth o fewn ein gallu i helpu.

"Mae'r ddawn entrepreneuraidd yn Abertawe, ynghyd â swm yr adfywio sy'n digwydd, yn golygu bod hwn yn amser gwych i fuddsoddi yn ein dinas, felly rydym yn barod i ddarparu unrhyw gymorth busnes sydd ei angen."

Mae meysydd eraill sy'n cael eu cwmpasu yn y clwb cychwyn busnes a gweithdai awr bŵer yn ystod y misoedd diwethaf yn cynnwys brandio ac e-farchnata.

Gofynnir i fusnesau sydd am archwilio gweithdai ar-lein neu gadw lle i ymweld â thudalen ddigwyddiadau Dinas a Sir Abertawe ar Eventbrite.

I archwilio'r ystod lawn o wasanaethau cefnogi busnes a ddarperir gan Gyngor Abertawe, dylai busnesau ymweld â www.abertawe.gov.uk/busnes a mynd i'r dudalen cyngor busnes.

Gallwch hefyd gael yr wybodaeth ddiweddaraf drwy ddilyn Busnes Abertawe ar Twitter a LinkedIn.

 

Close Dewis iaith