Chwilio'r wefan
English

Gohirio symud y bont - ond mae prosiect yr arena'n parhau ar y trywydd iawn

​​​​​​​Mae'r gwaith i symud pont gerddwyr Heol Ystumllwynarth y penwythnos hwn wedi'i ohirio (dyddiad: 1/2 Chwefror).

ORdBridge

Mae'r rhagolygon yn awgrymu na fyddai'r tywydd yn addas ar gyfer gweithredu'r craeniau 25m o uchder yn ddiogel yn ystod y gwaith a fydd yn para 12 awr. Yn ôl rhagolygon, bydd y gwynt a'r glaw yn cyrraedd Abertawe yn hwyr nos Sadwrn ac yn gynnar fore dydd Sul.

Gwnaed y penderfyniad i ohirio'r gwaith - ar sail diogelwch - gan Buckingham Group Contracting Ltd, a gynghorwyd gan Bond Demolition a gweithredwyr y craeniau, Baldwins.

Mae cwmni Buckingham - prif gontractwr ar gyfer cynllun Cam Un Abertawe Ganolog sy'n werth £135m lle bydd pont fwy llydan, wedi'i gorchuddio a'i goleuo'n fewnol yn cymryd lle'r hen bont - yn gweithio gyda Chyngor Abertawe i bennu dyddiad newydd dros yw wythnosau nesaf.

Ni fydd y gohiriad yn effeithio ar yr amserlenni ar gyfer cyflwyno'r prosiect. Disgwylir i'r cyfan agor yn ystod ail hanner y flwyddyn nesaf.

Mae Cam Un Abertawe Ganolog yn cynnwys arena dan do â lle i 3,500 o bobl, bron 1,000 o leoedd parcio newydd yn ogystal â pharcdir, tai a mannau masnachol newydd. Bwriedir codi gwesty hefyd ar y safle.

Ni fydd y ffordd ger yr LC ar gau mwyach nos Sadwrn.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM