Toglo gwelededd dewislen symudol

Aelodau'r cyhoedd i fynegi eu barn am y cynigion diweddaraf ar gyfer Sgwâr y Castell

​​​​​​​Gwahoddir aelodau'r cyhoedd i fynegi eu barn am gynnig dylunio newydd ar gyfer Sgwâr y Castell yng nghanol dinas Abertawe.

Castle Square Proposal

Castle Square Proposal

Mae'n gynnig a ddatblygwyd gan Gyngor Abertawe yn dilyn ymgynghoriad cyhoeddus ynghylch syniadau dylunio cychwynnol.

Mae'r cynigion yn dangos Sgwâr y Castell ar ei newydd wedd gyda nodweddion fel mwy o wyrddni, gan gynnwys planhigion, ardaloedd glaswelltog a rhagor o goed.

Maent yn cynnwys dysglau plannu, grisiau, seddi, goleuadau a cherrig palmant newydd, yn ogystal â dwy uned fasnachol â thoeon gwyrdd, y gellir eu rhannu'n ddwy a'u defnyddio at ddibenion masnachu ac fel caffis gyda seddi yn yr awyr agored. Bydd nodwedd jetiau dŵr newydd yn cymryd lle'r nodwedd ddŵr bresennol, y gellir ei throi ymlaen a'i diffodd fel y gellir dal i ddefnyddio'r lle i gynnal digwyddiadau.

Meddai Cyfarwyddwr Lleoedd y cyngor, Martin Nicholls, "Fel rhan o'r broses gynllunio ffurfiol ar gyfer y datblygiad hwn, gall aelodau'r cyhoedd fynegi eu barn yn ystod ymgynghoriad cyn ymgeisio rhwng 25 Ebrill a 20 Mai. Hoffem gael cymaint o adborth â phosib oddi wrth y cyhoedd

Gellir gweld y cynigion ar gyfer Sgwâr y Castell ar-lein - https://sites.savills.com/castlesquareswansea/

Adlewyrchir yr adborth gan y cyhoedd mewn cais cynllunio. Disgwylir iddo gael ei gyflwyno'r haf hwn a bydd yn arwain at ymgynghori cyhoeddus pellach.

 

 

 

Close Dewis iaith