Toglo gwelededd dewislen symudol

Datganiadau i'r wasg Chwefror 2023

Prydau ysgol am ddim i'r 2,500 o ddisgyblion Blwyddyn Un yn Abertawe

Bydd y 2,500 o ddisgyblion Blwyddyn Un sy'n mynychu ysgolion yn Abertawe yn cael cynnig prydau ysgol am ddim pan fydd yr ysgol yn ailddechrau ar ôl hanner tymor mis Chwefror.

Disgyblion yn cymryd rhan mewn her cerdded i'r ysgol ddifyr

Mae tair ysgol gynradd yn Abertawe yn cymryd rhan mewn her ddifyr â'r nod o annog rhagor o ddisgyblion i gerdded, sgwtera neu feicio i'r ysgol i wella'u hiechyd a lleihau tagfeydd a llygredd y tu allan i gatiau'r ysgol.

Lle Llesol Abertawe yn dod â phobl ynghyd ac yn chwalu rhwystrau

Mae sefydliad sy'n gweithio i gefnogi pobl o gymunedau Du, Asiaidd ac Ethnig Leiafrifol yn Abertawe yn un o'r 70 o grwpiau sydd wedi sicrhau cyllid tuag at gynnal lleoedd diogel, cynnes a chroesawgar y gall pobl fynd iddynt y gaeaf hwn.

Y cyngor yn recriwtio 17 prentis adeiladu

Mae Cyngor Abertawe'n lansio'i ymgyrch flynyddol i recriwtio prentisiaid yr wythnos hon ac mae 17 o leoedd ar gael yn nhîm y Gwasanaethau Adeiladau.

Disgyblion yn gwneud cynnydd da mewn ysgol ag ethos caredig a chadarnhaol

Mae disgyblion yn gwneud cynnydd da mewn ysgol gynradd yn Abertawe lle mae cyfle iddynt fwynhau wrth ddysgu a datblygu eu sgiliau, yn ôl arolygwyr.

Digwyddiad i ddathlu Mis Hanes LHDTC+

Cynhelir digwyddiad rhwydweithio i ddathlu Mis Hanes LHDTC+ ddydd Sadwrn yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn Abertawe.

£156m o fuddsoddiad arfaethedig i hybu swyddi, ysgolion a chymunedau

Mae degau ar filiynau o bunnoedd yn cael eu buddsoddi mewn ysgolion, cartrefi, cymunedau'r ddinas a phrosiectau pwysig yn y flwyddyn sy'n dod gan gynnwys Gerddi Sgwâr y Castell, 71/72 Ffordd y Brenin ac amddiffynfeydd ar gyfer y Mwmbwls.

Gerddi Sgwâr y Castell: Golwg newydd a ddylanwadwyd gan y cyhoedd yn sicrhau caniatâd cynllunio

​​​​​​​Mae preswylwyr a busnesau Abertawe wedi dylanwadu ar ddyluniad ar gyfer Gerddi Sgwâr y Castell gwyrddach wedi'u hailddatblygu sydd bellach wedi derbyn caniatâd cynllunio.

Haf hir cynnes yn arwain at gynnydd yn nifer y digwyddiadau ar gyfer Achubwyr Bywydau'r RNLI a gefnogir gan y cyngor

Cynorthwywyd cannoedd o bobl gan Achubwyr Bywydau, a ariennir yn rhannol gan Gyngor Abertawe, ar draethau penrhyn Gŵyr yr haf diwethaf.

Delweddau newydd yn dangos cynlluniau'r gwaith copr, Y Strand a'r amgueddfa

Mae delweddau cysyniadol newydd yn dangos sut gallai rhannau o Waith Copr yr Hafod-Morfa, Y Strand ac Amgueddfa Abertawe edrych unwaith y cwblheir prosiect gwerth miliynau o bunnoedd i ddathlu treftadaeth ddiwydiannol Abertawe.

Arddangos cyfnodau llwyddiannus y Vetch ar fyrddau treftadaeth

Mae byrddau treftadaeth newydd sy'n coffáu digwyddiadau pwysig a chwaraewyr enwog sy'n gysylltiedig â chae'r Vetch wedi'u creu ar ôl i Gyngor Abertawe a Phartneriaeth Abertawe Mwy Diogel weithio mewn partneriaeth â Chlwb Pêl-droed Dinas Abertawe.

Llwybrau cerdded a beicio newydd yn helpu i ehangu rhwydwaith trafnidiaeth gynaliadwy'r ddinas

Mae cyfleoedd i gerdded a beicio yn Abertawe'n cynyddu wrth i dri llwybr ychwanegol gael eu creu ar draws y ddinas.
  • Blaenorol tudalen
  • 1
  • 2
  • 3
  • o 3
  • Nesaf tudalen
Close Dewis iaith