Chwilio'r wefan
English
question mark in circle

Cwestiynau cyffredin am cynnal a chadw ffyrdd

Dewch o hyd i atebion i'r cwestiynau mwyaf cyffredin rydym yn eu derbyn am cynnal a chadw ffyrdd.

Pa mor aml y mae ysgubwyr ffyrdd yn ymweld â ffyrdd a throedffyrdd? 
Mae gennym nifer bach o ysgubwyr ffyrdd (cerbydau ysgubo mecanyddol mawr -a chryno) sy'n ysgubo priffyrdd mabwysiedig gan gynnwys troedffyrdd. Yn gyffredinol mae'r cerbydau'n canolbwyntio ar ysgubo ardaloedd blaenoriaeth uchel megis canol y ddinas ac unrhyw ardaloedd siopa eraill er enghraifft. Mae'r ardaloedd hyn yn cael eu hysgubo'n ddyddiol. Maent hefyd yn canolbwyntio ar y priffyrdd hynny lle mae llawer iawn o draffig a lle gallai casgliadau o wastraff a sbwriel rhydd fod yn beryglus ac achosi mwy o risg i ddefnyddwyr ffyrdd.

Mae'r cerbydau hefyd yn ysgubo priffyrdd eraill ac ardaloedd anghysbell fel rhan o amserlen o waith wedi'i raglennu ond gall amlder yr ymweliadau newid yn dibynnu ar flaenoriaethau eraill. Yn aml mae angen i'r cerbydau  ymateb i ddamweiniau traffig ar y ffyrdd ac unrhyw beryglon eraill ar y briffordd fabwysiedig. Bydd ceisiadau i'r cerbyd ysgubo ffordd/ardal benodol yn cael eu hasesu yn ôl eu teilyngdod unigol a'u gweithredu fel y bo'n briodol wrth ystyried yr amserlen o waith wedi'i raglennu.

Yn ystod yr hydref a'r gaeaf mae'r cerbydau hefyd yn canolbwyntio ar glirio ardaloedd lle mae llawer o ddail yn disgyn er mwyn lleihau dŵr wyneb, er enghraifft, ac unrhyw beryglon posibl sy'n cael eu hachosi gan ddail gwlyb, llithrig i'r graddau sy'n rhesymol ymarferol.

Faint o arian rydych chi wedi'i wario ar gynnal a chadw ffyrdd?

 18/1917/1816/1715/1614/1513/1412/13
Cynnal a chadw'r amgylchedd£165,540£162,800£156,900£153,400£146,500£146,500£150,000
Cynnal a chadw cyffredinol£2,261,290£2,223,800£2,084,300£1,827,400£1,612,300£1,872,300£1,918,000
Cyllideb gyfalaf ailwynebu'r ffyrdd cerbydau£1,255,000£1,370,000£1,335,000£1,338,000£2,378,000£2,275,000£1,515,000
Cyllideb gyfalaf ailwynebu troedffyrdd£650,000£650,000£650,000£718,000£760,000£544,000£433,000
Draenio cyfalaf£522,000£400,000£400,000£440,000£491,000£406,000£250,000
Cynnal a chadw dros y gaeaf£328,500£328,500£346,000£249,200£242,400£242,400£367,800

Mae cyfanswm y gwaith a wnaed yn anodd ei gyfrif oherwydd bod gwaith yn wahanol ac yn amrywio. Isod ceir crynodeb.

Gwaith cynnal a chadw arfaethedig

 18/1917/1816/1715/1614/1513/1412/13
Atgyweiriadau PATCH (m2)1710426987NA *NA *85341201616065
Ailwynebu ffyrdd cerbydau (m2)1267134072933219107408849496928172794
Ailwynebu ffyrdd cerbydau (tunellau)115904207356211953917483768496
Ailwynebu troedffyrdd (m2)1306623656**********
Ailwynebu troedffyrdd (tunellau)**************
Gwaith adfer arwynebau ffyrdd (m2)594961390321582760000
Triniaethau eraill (m2)141572000000

* cyfeiriwyd PATCH i drwsio tyllau yn y ffordd yn ystod y blynyddoedd hyn yn unig ac felly ni chofnodwyd m2 
** Ni chedwir y data ar hyn o bryd

Sawl milltir o ffyrdd, yn gyfan gwbl, a gynhelir gan y cyngor?

Tua 1,000km.

Sawl milltir o droedffyrdd, yn gyfan gwbl, a gynhelir gan y cyngor? 

Tua 1,500km.

Sawl cais am iawndal a gyflwynwyd gan yrwyr o ganlyniad i ddifrod i'w ceir ar y ffordd?

BlwyddynCeisiadau a dderbyniwydCyfanswm y taliadau a wnaed (£)
2018/1982850.03
2017/18610
2016/17652,238
2015/1694584
2014/15964,142
2013/141852,423
2012/1316612,213
Wedi'i bweru gan GOSS iCM