Toglo gwelededd dewislen symudol

Cynllun Cyflawni Economaidd Rhanbarthol ar gyfer De Orllewin Cymru

Nod y cynllun cyflawni economaidd rhanbarthol, sy'n cwmpasu Sir Gâr, Castell-nedd Port Talbot, Sir Benfro ac Abertawe, yw cyfrannu at astudiaeth sylweddol sydd wedi nodi cryfderau a chyfleoedd rhanbarthol.

Mae'r rhain yn cynnwys ei botensial ynni gwyrdd, ei hunaniaeth ddiwylliannol gref, ei dirweddau trawiadol, ei ansawdd bywyd a'i gysylltiadau sefydledig rhwng prifysgolion a diwydiant.

Close Dewis iaith