Toglo gwelededd dewislen symudol

Cynlluniau a pholisïau adfywio a datblygu

Strategaethau, cynlluniau a pholisïau ar gyfer adfywio a datblygu.

Strategaeth ailbwrpasu canol dinas Abertawe

Mae stori drawsnewid gwerth £1 biliwn yn digwydd yn Abertawe diolch i fuddsoddiad sylweddol gan y cyngor, partneriaid sector cyhoeddus eraill, y sector preifat a Llywodraethau'r DU a Chymru drwy Fargen Ddinesig Bae Abertawe.

Bargen Ddinesig Bae Abertawe

Mae Bargen Ddinesig Bae Abertawe yn fuddsoddiad gwerth £1.3 biliwn a sicrhawyd gan Ddinas-ranbarth Bae Abertawe ar gyfer 11 o brosiectau mawr ledled Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin, Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot.

Strategaeth Adfywio Economaidd Dinas-Ranbarth Bae Abertawe

Fframwaith strategol uchelgeisiol i gefnogi de-orllewin Cymru a'i datblygiad economaidd yn y dyfodol.

Y Tu Hwnt i Frics a Morter

Mae Y Tu Hwnt i Frics a Morter yn fenter bwysig i sicrhau buddion cymunedol o weithgareddau cyngor addas yn Ninas a Sir Abertawe fel buddion parhaus i'r gymuned.

Ffordd y Brenin

Rydym wedi trawsnewid Ffordd y Brenin yng nghanol y ddinas, gyda mannau cyhoeddus newydd, parcdir wedi'i dirlunio, llwybrau beicio a ffordd gerbydau ddwyffordd, un lôn ochr yn ochr â llwybrau cerdded lletach.