Chwilio'r wefan
English
car

Cynllun Trafnidiaeth Lleol

Y Cynllun Trafnidiaeth Lleol ar y Cyd i Dde-orllewin Cymru (2015-2020) yw'r polisi statudol sy'n penderfynu ar y strategaeth a'r rhaglen ar gyfer trafnidiaeth a'r isadeiledd trafnidiaeth yn Ninas a Sir Abertawe.

Mae'r cynllun yn darparu polisi cyson a ddefnyddir ar draws y pedwar cyngor yn ne-orllewin Cymru: Cyngor Sir Gâr, Dinas a Sir Abertawe, Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot a Chyngor Sir Penfro.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM