Toglo gwelededd dewislen symudol

Dod o hyd i fanylion cyswllt yr ysgol

Manylion am ein holl ysgolion yn Abertawe.

Mae Cyngor Abertawe wedi cynnal arolwg o'n holl adeiladau ysgol ar gyfer concrit awyredig awtoclafiedig cydnerth (RAAC) ac nid yw wedi'i ganfod yn unrhyw un o'n hysgolion. Mae'r stori lawn ar gael yma.

Cewch hyd i restr gyflawn o'r ysgolion drwy glicio ar y categori perthnasol.

Ysgolion cynradd Cymraeg

Rhestr lawn o ysgolion cynradd Cymraeg yn Abertawe.

Ysgolion cynradd Saesneg

Rhestr lawn o ysgolion cynradd Saesneg yn Abertawe.

Ysgolion cynradd a gynorthwyir yn wirfoddol

Rhestr lawn o ysgolion cynradd a gynorthwyir yn wirfoddol yn Abertawe.

Ysgolion uwchradd Cymraeg

Rhestr lawn o ysgolion uwchradd Cymraeg yn Abertawe.

Ysgolion uwchradd Saesneg

Rhestr lawn o'r ysgolion uwchradd Saesneg yn Abertawe.

Ysgolion uwchradd a gynorthwyir yn wirfoddol

Rhestr lawn o ysgolion uwchradd a gynorthwyir yn wirfoddol yn Abertawe.

Ysgolion arbennig

Rhestr lawn o'r ysgolion arbennig yn Abertawe.

Cyfleusterau addysgu arbenigol

Mae gan nifer o ysgolion prif ffrwd adnoddau, cyfleusterau a staff a hyfforddwyd yn arbennig i ddiwallu anghenion plant ag anawsterau dysgu arbennig.

Ysgolion unedau cyferio disgyblion

Rhestr lawn o'r ysgolion unedau cyfeirio disgyblion yn Abertawe.