Toglo gwelededd dewislen symudol

Ffotograffiaeth briodas mewn parciau a mannau agored

Gallwch wneud cais i gael tynnu eich lluniau priodas yn rhai o'n parciau a'n mannau agored hardd.

Mae gan Abertawe barciau a mannau gwyrdd hardd a fydd yn sicrhau bod eich diwrnod yn un arbennig iawn ac yn darparu cefndir syfrdanol ac unigryw ar gyfer lluniau diwrnod eich priodas.

Os ydych chi'n bwriadu tynnu lluniau o ddiwrnod eich priodas yn un o'n parciau neu'n mannau agored, bydd angen i chi lenwi'r ffurflen gais isod, gan fod angen caniatâd i dynnu lluniau priodas ar unrhyw dir y mae Cyngor Abertawe'n berchen arno neu'n ei reoli.

Bydd angen talu'r ffi ymgeisio, sef £35 ynghyd â TAW ar ôl i'ch cais gael ei gymeradwyo. Er mwyn llogi tir y cyngor, bydd yn ofynnol i chi lofnodi cytundeb indemniad ac rydym yn argymell eich bod yn prynu yswiriant atebolrwydd cyhoeddus.

Sylwer: Ni ddylid cadarnhau eich dyddiad/amser/lleoliad arfaethedig nes eich bod wedi derbyn cadarnhad ysgrifenedig gan y cyngor.

Cais am ffotograffiaeth priodasau Cais am ffotograffiaeth priodasau

Mae rhai o'n lleoliadau mwyaf poblogaidd ar gyfer ffotograffiaeth priodasau yn cynnwys y canlynol

 • Cabanau traeth, Bae Langland
 • Gerddi Botaneg, Parc Singleton
 • Bae Bracelet
 • Parc Brynmill
 • Bae Caswell
 • Gerddi Clun
 • Parc Cwmdoncyn
 • Theatr y Grand
 • Parc Treforys
 • Traeth a slip y Mwmbwls
 • Traeth Llangynydd
 • Castell Ystumllwynarth
 • Barc Llewellyn
 • Parc Ravenhill
 • Traeth Rhosili
 • Parc Singleton
 • Amgueddfa Abertawe
 • Bae y Tri Chlogwyn