Chwilio'r wefan
English
Pencil in a box

Trefnu digwyddiad

Os ydych yn bwriadu cynnal digwyddiad sy'n cynnwys nifer mawr o bobl, mae angen i chi gysylltu â'r Grŵp Ymgynghori ar Ddiogelwch i sicrhau y gellir cynnal y digwyddiad yn ddiogel gyda'r holl asiantaethau perthnasol yn y sir yn gwybod amdano.

Ar gyfer llawer o fathau o ddigwyddiad sy'n cynnwys nifer mawr o bobl, mae llawer o waith trefnu ac mae'r Grŵp Ymgynghori ar Ddiogelwch yn gofyn am chwe mis o rybudd ar gyfer digwyddiadau sy'n debygol o ddenu mwy na 500 o bobl.  Mae angen tri mis o rybudd ar gyfer digwyddiadau lle bydd llai na 500 o bobl.  PDF Document Arweiniad i ddigwyddiadau cymunedol diogel a llwyddiannus (PDF, 99KB)Yn agor mewn ffenest newydd  yn ddefnyddiol i chi wrth drefnu digwyddiad.

Ar gyfer rhai mathau o ddigwyddiad, bydd angen i chi fynd i un o gyfarfodydd y Grŵp Ymgynghori ar Ddiogelwch i drafod eich cynigion.  Efallai na fydd angen i chi fod yn bresennol ar gyfer digwyddiadau llai.

Trwy drafod beth sy'n digwydd yn y ddinas a'r sir ar ddiwrnod penodol, gall yr holl asiantaethau sicrhau bod digon o adnoddau ar gael os bydd rhywbeth yn digwydd a bydd angen iddynt ymateb iddo.


Gwneud cais i gynnal digwyddiad


​Pa wybodaeth sydd ei hangen?

Os ydych yn bwriadu cynnal digwyddiad, cwblhewch yr  Word Document Hysbysiad o adloniant arfaethedig (Word, 399KB)Yn agor mewn ffenest newydd a'i ddychwelyd i evh@swansea.gov.uk neu'r Adran Tai a Diogelu'r Cyhoedd, Canolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe, SA1 3SN.

Os bydd alcohol, cerddoriaeth a dawnsio neu adloniant awyr agored yn eich digwyddiad, efallai y bydd angen trwydded mangre arnoch a bydd angen i chi wneud cais i'r Adran Trwyddedu.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM