Toglo gwelededd dewislen symudol

Trefnu digwyddiad a defnyddio mannau agored

Mae Abertawe'n croesawu ac yn cynnal amrywiaeth o ddigwyddiadau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol a gallwn eu cefnogi mewn sawl ffordd wahanol.

Dyluniwyd y canlynol er mwyn eich helpu drwy'r broses ddigwyddiadau, o'r syniadau cychwynnol hyd at gyflwyno digwyddiad llwyddiannus, yn ogystal â gwybodaeth am ddefnyddio mannau agored y cyngor, trefnu ffotograffydd ar gyfer priodas yn ein parciau a gweithio gyda ni.

Trefnu digwyddiad yn Abertawe

Os ydych yn trefnu digwyddiad i'w gynnal ar dir y cyngor neu dir preifat, rhaid i chi sicrhau bod gennych ganiatâd i wneud hynny a dilyn y cyngor ar y tudalennau hyn.

Arweiniad i ddigwyddiadau cymunedol diogel a llwyddiannus

Ysgrifennwyd yr arweiniad hwn i ddarparu cyngor sylfaenol i drefnwyr digwyddiadau ar ystyriaethau amrywiol y dylid eu cynnwys yn y broses o gynllunio digwyddiad.

Cau ffordd ar gyfer digwyddiad

Os ydych yn bwriadu cynnal parti stryd neu ddigwyddiad tebyg, efallai y byddwch yn penderfynu cau'r ffordd am resymau diogelwch.

Trefnu parti stryd

Gall cynnal parti stryd fod yn gyfle i ffrindiau a chymdogion ddod ynghyd a dathlu achlysur arbennig gan gynnwys pen-blwyddi a digwyddiadau nodedig.

Marchnata digwyddiadau

Mae rhywbeth anhygoel yn digwydd yn ein dinas bob dydd, p'un a oes gennych ddiddordeb mewn cerddoriaeth, celf, bwyd neu hwyl yn yr awyr agored. Mae'r Tîm Gwasanaethau Diwylliannol yn cefnogi'r digwyddiadau hyn pryd bynnag y bo modd drwy ei lwyfannau marchnata Dewch i Fae Abertawe a Joio Bae Abertawe.

Gweithio gyda ni

Oes gennych chi uned fwyd neu arlwyo, ydych chi'n berchen ar stondin masnach neu ydych chi'n gyflenwr ar gyfer y diwydiant ac am ddod i neu gefnogi digwyddiadau yn Abertawe?

Trefnu digwyddiad a defnyddio mannau agored

Rydym yn croesawu ceisiadau gan fusnesau, unigolion neu grwpiau wedi'u trefnu i ddefnyddio mannau agored y cyngor i gynnal eu dosbarthiadau/grwpiau.

Ffotograffiaeth briodas mewn parciau a mannau agored

Gallwch wneud cais i gael tynnu eich lluniau priodas yn rhai o'n parciau a'n mannau agored hardd.