Chwilio'r wefan
English

Gwylio cyfarfodydd ar-lein

Oherwydd COVID-19, canslwyd neu aildrefnwyd nifer o gyfarfodydd y cyngor. Cyfeiriwch at y calendr o gyfarfodydd i gael rhagor o fanylion am y rheini sy'n cael eu cynnal neu'r rheini a ganslwyd. Caiff y manylion eu diweddaru'n rheolaidd, felly cadwch lygad am yr wybodaeth ddiweddaraf.

Am gyfnod dros dro, mae Llywodraeth Cymru wedi cael gwared ar y gofyniad cyfreithiol i awdurdodau lleol gynnal cyfarfodydd corfforol.Felly, bydd rhai cyfarfodydd yn cael eu cynnal o bell, gan ganiatáu i'r cyngor wneud penderfyniadau effeithiol a thryloyw ynghylch darparu gwasanaethau i breswylwyr a sicrhau bod democratiaeth leol yn parhau i ffynnu.

Y cyfarfod byw nesaf sydd ar gael i'w wylio: 

Pwyllgor Cynllunio - 3 Tachwedd 2020 2.00 pm
Y Cyngor - 4 Tachwedd 2020 5.00 pm

Rhestrir recordiadau cyfarfodydd isod.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM