Chwilio'r wefan
English

Gwylio cyfarfodydd ar-lein

Oherwydd COVID-19, caiff cyfarfodydd y cyngor eu cynnal o bell a'u darlledu'n fyw lle bo'n bosib.

Am gyfnod dros dro, mae Llywodraeth Cymru wedi cael gwared ar y gofyniad cyfreithiol i awdurdodau lleol gynnal cyfarfodydd corfforol gan ganiatáu i'r cyngor wneud penderfyniadau effeithiol a thryloyw ynghylch darparu gwasanaethau i breswylwyr a sicrhau bod democratiaeth leol yn parhau i ffynnu.

Y cyfarfod byw nesaf sydd ar gael i'w wylio: 

Panel Llofnodwyr Cyfamod y Lluoedd Arfog - 18 Ionawr 2021 2.00 pm
Pwyllgor Archwilio - 19 Ionawr 2021 10.00 am
Pwyllgor Rhaglen Chraffu - 19 Ionawr 2021 4.00 pm
Pwyllgor Datblygu Polisi Pobl - 20 Ionawr 2021 4.00 pm
Y Cabinet - 21 Ionawr 2021 10.00 am
Pwyllgor Datblygu Polisi yr Economi, Amgylchedd ac Isadeiledd - 21 Ionawr 2021 2.00 pm

 

Rhestrir recordiadau cyfarfodydd isod.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM