Toglo gwelededd dewislen symudol

Gwylio cyfarfodydd ar-lein

Oherwydd COVID-19, caiff cyfarfodydd y cyngor eu cynnal o bell a'u darlledu'n fyw lle bo'n bosib.

Mae Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021 yn caniatáu i'r cyngor gynnal ei gyfarfodydd o bell. 

Y cyfarfod byw nesaf sydd ar gael i'w wylio:
Y Cyngor - 27 Ionawr 2022 5.00 pm

Pwyllgor Cynllunio - 1 Chwefror 2022 2.00 pm
Is--bwyllgor Trwyddedu Statudol - 4 Chwefror 2022 10.00 am
Is--bwyllgor Trwyddedu Statudol - 4 Chwefror 2022 12.00 pm


Recordiadau o gyfarfodydd Cyngor: