Toglo gwelededd dewislen symudol

Siopau'r Stryd Fawr yn cael bywyd newydd - dewch i gael cip

Gwahoddir preswylwyr a grwpiau cymunedol i ymweld â rhes o hen eiddo masnachol ar y Stryd Fawr y rhoddir bywyd newydd iddynt.

High Street Shops Before

High Street Shops Before

Mae Cyngor Abertawe wedi ailwampio'r eiddo ger goleuadau Dyfaty ac maent bellach ar gael at ddefnydd cymunedol.

Mae cynlluniau i gynnwys lleoedd bwyd dros dro, busnesau a gweithgareddau hamdden.

Mae elusennau a sefydliadau eraill y trydydd sector hefyd am ddefnyddio'r cyfleusterau, ynghyd â gwasanaethau'r cyngor.

Cynhelir diwrnod agored rhwng 2pm a 5pm ar 1 Mawrth ac i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi bydd lluniaeth Cymreig am ddim a cherddoriaeth i'ch diddanu.

Meddai Aelod Cabinet Cyngor Abertawe dros Gefnogi Cymunedau, Alyson Pugh, "Mae'r gwaith a wnaed i drawsnewid yr eiddo'n anhygoel ac rwy'n gwybod bod llawer o bobl yn awyddus i weld yr adeiladau hyn ar agor, ac i ddechrau eu defnyddio.

"Mae bob amser wedi bod yn bwysig i ni ein bod yn cynnwys y gymuned wrth benderfynu ar beth sy'n mynd yma, a sut y caiff yr eiddo eu defnyddio.

"Felly galwch heibio ar 1 Mawrth i edrych o gwmpas a mwynhau ychydig o adloniant Dydd Gŵyl Dewi."

Gall unrhyw un nad yw wedi cysylltu eto, y mae ganddo syniadau neu sydd am gymryd rhan e-bostio: ourswanseahighstreet@gmail.com