Toglo gwelededd dewislen symudol

Datganiadau i'r wasg Hydref 2022

Cynlluniau cyffrous ar gyfer un o safleoedd y cyngor sy'n heneiddio yn Abertawe

Gofynnir i breswylwyr sy'n byw mewn datblygiad tai sy'n heneiddio yn Abertawe fynegi eu barn am gynlluniau newydd i adfywio'r stad.

Cyllid sy'n werth miliynau'n helpu teuluoedd gyda'u biliau tanwydd

Dros £3.35m - dyna faint sydd wedi cael ei dalu i deuluoedd ar draws Abertawe yn yr wythnosau diweddar fel rhan o gynllun i helpu pobl wresogi'u cartrefi'r gaeaf hwn.

Cefnogaeth newydd ar gael i gefnogwyr y theatr wrth iddynt edrych i'r dyfodol

Mae bywyd diwylliannol Ardal Forol Abertawe wedi cael hwb newydd.

Lansio Apêl y Pabi ym marchnad canol y ddinas

Bydd preswylwyr y ddinas yn talu teyrnged i'r rheini yn y Lluoedd Arfog sydd wedi gwasanaethu eu gwlad yn dilyn lansiad i nodi canmlwyddiant Apêl y Pabi eleni ym Marchnad Abertawe.

Hwyl am ddim yn ystod hanner tymor diolch i leoliadau diwylliannol y ddinas

Mae rhai o brif leoliadau diwylliannol Abertawe yn gwneud popeth y gallant i helpu teuluoedd drwy'r argyfwng costau byw yr hanner tymor hwn.

DJ Mo yn cofio'i amser fel DJ yn difyrru clybwyr yn yr 80au.

Roedd Maurice Jones wrth ei fodd i gamu'n ôl mewn amser pan welodd e' hen far Cavalier Abertawe'n cael sylw gan y cyfryngau.

Llwybr cerdded a beicio newydd yn agor opsiynau i breswylwyr Abertawe

Mae llwybr cerdded a beicio newydd yn cael ei ddatblygu mewn cymuned yn Abertawe.

Dymchwel adeilad wrth i baratoadau adfywio barhau

Dyma sut olwg sydd ar safle hen adeilad Llys Dewi Sant wrth i'r gwaith dymchwel baratoi'r ffordd ar gyfer trawsnewid canol dinas Abertawe ymhellach.

Mae'r cyfnod cyn y Nadolig yn Abertawe wedi dechrau wrth i ddyddiad gael ei gadarnhau ar gyfer Gorymdaith y Nadolig 2022

Bydd Siôn Corn yn dychwelyd i Abertawe unwaith eto eleni ar gyfer ei orymdaith draddodiadol sy'n nodi dechrau cyfnod yr ŵyl.

Fideo newydd yn dangos lliwiau trawiadol yr hydref ym mharciau'r ddinas

Dyma fideo/luniau sy'n dangos lliwiau'r hydref mewn dau o barciau hyfryd Abertawe.

Rhoi coeden frenhinol yn rhodd i Abertawe

Mae etifeddiaeth barhaus y cysylltiadau agos rhwng Ei Mawrhydi y Frenhines Elizabeth ll, ei phryder am yr amgylchedd a'i pherthynas ag Abertawe wedi'i datgelu yn y ddinas yr wythnos hon.

Abertawe'n barod i groesawu Parc Cefnogwyr Cwpan y Byd

Mae Cwpan y Byd Pêl-droed yn agosáu - a bydd Parc y Cefnogwyr Abertawe yn cyfarch cefnogwyr ym Mharc Singleton.
Close Dewis iaith