Toglo gwelededd dewislen symudol

Datganiadau i'r wasg Hydref 2023

Ysgol yn ennill gwobr am ysbrydoli mwy o ddefnydd o'r Gymraeg

Mae gwaith caled disgyblion, staff a'r gymuned ehangach mewn ysgol gynradd yn Abertawe wedi talu'r ffordd wedi iddynt ennill gwobr arian am annog mwy o ddefnydd o'r Gymraeg yn yr ystafell ddosbarth a'r tu allan iddi.

Taflenni i'w gwneud hi'n haws rhoi gwybod am ymddygiad gwrthgymdeithasol

Bydd taflen newydd yn hyrwyddo'n ffyrdd gwahanol y gall preswylwyr Abertawe roi gwybod am ddigwyddiadau ymddygiad gwrthgymdeithasol yn cael ei dosbarthu ledled y ddinas yn yr wythnosau i ddod.

Mae ein siop dan yr unto nesaf yn mynd i fod yn brysur

Disgwylir i bron 40 o sefydliadau, grwpiau a gwasanaethau sy'n cynnig cyngor a chefnogaeth ar draws amrywiaeth o feysydd fel iechyd, lles, cyflogadwyedd, tlodi a thai fod yn y Siop Gwybodaeth Dan yr Unto nesaf yng Nghwtsh Cydweithio newydd Abertawe.

Cynllun grant newydd yn rhoi hwb i ganolfannau siopa ardal Abertawe

Rydym bellach yn gwahodd ceisiadau ar gyfer arian grant a fydd yn cael ei ddefnyddio i wella canolfannau siopa ardal a rhai masnachol bach ar draws Dinas a Sir Abertawe sydd y tu allan i ganol y ddinas.

Costau tanwydd ac ynni'n parhau i fod yn bryder i breswylwyr

Prisiau tanwydd ac ynni, cyllid personol a'r effaith ar les a pherthnasoedd pobl yw'r meysydd pryder mwyaf i bobl Abertawe ynghylch effaith tlodi.

Y ddinas ar y trywydd iawn i osod 300 o ddiffibrilwyr achub bywydau

Mae Abertawe ar y trywydd iawn i sicrhau bod 300 o ddiffibrilwyr wedi'u gosod mewn cymunedau ar draws y ddinas erbyn diwedd y flwyddyn.

Mabwysiadu fel 'antur gyffrous' i fam newydd

Mae menyw o Abertawe yn dweud bod ei bywyd wedi troi'n "gorwynt llawn anturiaethau cyffrous" ers iddi fabwysiadu merch ifanc.

Delweddau newydd a gynhyrchir gan gyfrifiadur yn cael eu rhyddhau wrth i fwy o waith gael ei wneud i farchnata swyddfeydd

Mae mwy o waith yn cael ei wneud i farchnata datblygiad swyddfeydd nodedig yng nghanol dinas Abertawe.

Mae ein Cwtsh Cydweithio ar agor

Daeth llawer o bobl i ddigwyddiad lansio hwb newydd sy'n cynnig cyngor, cefnogaeth, arweiniad a chyfleoedd rhwydweithio.

Mae'n amser enwebu eich arwyr gofal plant a chwarae.

Mae rhieni, gofalwyr, neiniau a theidiau a chymuned ehangach Abertawe yn cael eu hannog i ddangos eu gwerthfawrogiad am weithlu gofal plant a chwarae hynod fedrus y ddinas.

Dweud eich dweud am wasanaethau'r cyngor

Mae preswylwyr yn cael eu hannog i gymryd rhan a dweud eu dweud am wasanaethau a ddarperir gan y cyngor sy'n cyffwrdd â bywydau pobl bob dydd.

Gwobr ar gyfer pont Bae Copr Abertawe

Mae pont Bae Copr Abertawe wedi ennill gwobr am safon ei dyluniad.
  • Blaenorol tudalen
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • o 4
  • Nesaf tudalen
Close Dewis iaith

Rhannu'r dudalen hon

Eicon Facebook Eicon Twitter Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu
Addaswyd diwethaf ar 04 Mawrth 2024