Toglo gwelededd dewislen symudol

Datganiadau i'r wasg Ionawr 2023

Ydych chi'n frwdfrydig dros ein cefn gwlad lleol?

Mae gan Abertawe a Gŵyr rai o'r ardaloedd cefn gwlad prydferthaf yn y wlad.

Dweud eich dweud am gynigion y cyngor ynghylch y gyllideb

Bydd preswylwyr y ddinas yn gallu dweud eu dweud am gynlluniau a fydd yn gweld £30 miliwn yn ychwanegol yn cael ei wario ar wasanaethau'r cyngor yn y flwyddyn ariannol nesaf.

Gweledigaeth fodern ar gyfer cartrefi newydd mewn cymuned yn Abertawe

Mae gweledigaeth tymor hir i greu cartrefi ynni effeithlon newydd mewn cymuned yn Abertawe yn cael ei datgelu.

Preswylwyr Abertawe'n cael eu hannog i gerdded ar lwybrau i gael hwyl yn y flwyddyn newydd

​​​​​​​Mae pobl ar draws Abertawe yn cael eu hannog i gerdded ar lwybrau i fwynhau eu hardal leol.

Plant ifanc yn mwynhau pedair ardal chwarae newydd

Mae ardaloedd chwarae newydd mewn pedair cymuned yn Abertawe wedi'u hagor gyda phedair arall yn agor yn fuan fel rhan o waith gwerth £5m i uwchraddio cyfleusterau ar draws y ddinas.

Cwpl yn y llys am werthu tybaco anghyfreithlon

Mae twyllwyr yn cael eu rhybuddio nad oes unman i guddio yn Abertawe i bobl sy'n gwerthu tybaco anghyfreithlon a allai fod yn beryglus.

Disgyblion ysgol yn helpu i ysbrydoli eu cyd-ddisgyblion i fwynhau chwaraeon

Mae dros 100 o ddisgyblion ysgol yn Abertawe wedi cael eu hyfforddi i annog eu cyd-ddisgyblion i gadw'n heini - a gwella'u hiechyd.

Gwaith gwerth £1 biliwn i drawsnewid Abertawe'n parhau i 2023 a thu hwnt

Mae atyniad newydd i ymwelwyr gan gwmni Wisgi Penderyn a datblygiad swyddfeydd o'r radd flaenaf yng nghanol y ddinas gyda lle i 600 o weithwyr yn y maes technoleg ymysg y prosiectau yn Abertawe sydd i'w cwblhau yn 2023.

Peiriannau gwerthu ysgytlaeth ffres yn cyrraedd canol y ddinas

Mae gan fusnes peiriant gwerthu ysgytlaeth ffres a gafodd sylw mawr ar draws y DU yn ystod y pandemig leoliad newydd yng nghanol dinas Abertawe.

Hysbysiad cosb benodedig i'r rheini sy'n tipio'n anghyfreithlon

Gallai deiliaid tai yn Abertawe wynebu hysbysiad cosb benodedig o £300 am drefnu i rywun fynd â'u gwastraff i ffwrdd, sydd yna'n ei dipio'n anghyfreithlon.

Sut mae'r cyngor yn helpu i leihau trosedd ac ymddygiad gwrthgymdeithasol yng nghanol y ddinas.

Disgwylir i bolisïau a chanllawiau trwyddedu sy'n helpu i gadw pobl yn ddiogel yn economi nos ffyniannus Abertawe gael eu hadolygu yn y misoedd i ddod.

Mynediad i Fynydd Cilfái yn cael ei gynnal fel rhan o gynlluniau i greu cyrchfan hamdden

Bydd mynediad i Fynydd Cilfái yn Abertawe yn cael ei gynnal a'i wella fel rhan o gynlluniau i ddatblygu cyrchfan hamdden mawr newydd yno.
Close Dewis iaith