Toglo gwelededd dewislen symudol

Datganiadau i'r wasg Ionawr 2023

Mynd am dro wythnosol yn newid bywydau er gwell, dywed cerddwyr

Mae tro wythnosol o amgylch Marina Abertawe gyda phaned a sgwrs ar ôl gorffen yn dod mor boblogaidd mae trefnwyr yn meddwl y bydd mwy na 100 o bobl yn cymryd rhan cyn bo hir.

Abertawe'n nodi Diwrnod Coffáu'r Holocost

Mae Abertawe wedi nodi Diwrnod Coffáu'r Holocost gyda seremoni yn Neuadd y Ddinas a oedd yn cynnwys disgyblion ysgol, arweinwyr dinesig ac aelodau cymunedau ffydd.

70 prosiect yn cael cynnig cyllid i hybu Lleoedd Llesol Abertawe

Mae prosiect cymunedol yn West Cross sy'n cynnig brecinio a chyfle i gymdeithasu bob dydd Mercher yn ehangu ei oriau agor diolch i gyllid gan Gyngor Abertawe a Llywodraeth Cymru.

Amser o hyd i hawlio taliadau cymorth tanwydd

Mae degau o filoedd o deuluoedd ledled Abertawe wedi elwa o filiynau o bunnoedd mewn grantiau a thaliadau eraill i'w helpu drwy'r argyfwng costau byw.

Statws Croesawu Maethu yn cael ei ddyfarnu i'r cyngor

Mae Cyngor Abertawe wedi cael ei gydnabod am y gefnogaeth y mae'n ei rhoi i staff sy'n darparu gofal maeth i blant.

Rhaglen gaffael yn arbed £12m y flwyddyn i'r cyngor

Mae busnesau lleol sy'n gweithio ar brosiectau adfywio mawr i Gyngor Abertawe yn helpu i arbed miliynau o bunnoedd y flwyddyn, gan hybu a diogelu swyddi.

Llawer ar gael i gadw pobl hŷn yn actif yn 2023

Mae llawer o weithgareddau ar gael i bobl hŷn sy'n bwriadu mynd allan, bod yn actif a chymdeithasu yn ystod 2023 diolch i dîm partneriaeth a chynnwys Cyngor Abertawe.

Ewch ati i fod yn heini gyda thîm chwaraeon ac iechyd Cyngor Abertawe!

​​​​​​​Mae preswylwyr o bob oed yn Abertawe yn cael eu hannog i fod yn heini - am gost isel.

Masnachwyr y farchnad yn ei gwneud yn haws i gwsmeriaid ailgylchu

​​​​​​​Mae masnachwyr y farchnad yn cynnig gwasanaeth newydd am ddim - drwy ddarparu bagiau a sachau ailgylchu Cyngor Abertawe i gwsmeriaid.

Aelodaeth o'r llyfrgell yn gallu arbed arian i breswylwyr

Mae preswylwyr Abertawe sy'n awyddus i arbed arian yn cael eu hatgoffa o fuddion aelodaeth llyfrgell am ddim wrth i'r argyfwng costau byw ddechrau effeithio arnynt.

Ingrid Murphy: Gwobr Wakelin

Mae Oriel Gelf Glynn Vivian yn falch o gyhoeddi enillydd Gwobr Wakelin ar gyfer 2022.

Disgyblion i ymuno â seremoni Diwrnod Coffáu'r Holocost

Bydd disgyblion o chwe ysgol yn Abertawe yn bresennol mewn seremoni yn Neuadd y Ddinas ar 27 Ionawr wrth i'r ddinas nodi Diwrnod Coffáu'r Holocost.
  • Blaenorol tudalen
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • o 4
  • Nesaf tudalen
Close Dewis iaith

Rhannu'r dudalen hon

Eicon Facebook Eicon Twitter Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu
Addaswyd diwethaf ar 04 Mawrth 2024