Toglo gwelededd dewislen symudol

Datganiadau i'r wasg Ionawr 2023

Tîmau priffyrdd yn Abertawe'n mynd i'r afael â phroblem tyllau yn y ffordd dros y gaeaf

Mae cannoedd o dyllau yn y ffordd a achoswyd gan dywydd gwael wedi cael eu hatgyweirio gan dimau cynnal a chadw priffyrdd yn Abertawe

Prisiau parcio gostyngol i breswylwyr dan gynlluniau prisiau newydd

Disgwylir i gynllun gostyngiadau parcio ceir ar gyfer preswylwyr gael ei lansio yn Abertawe i helpu i ddarparu prisiau parcio is i breswylwyr y ddinas.

Contractwyr arbenigol yn paratoi Theatr y Palace ar gyfer gwaith ailwampio

Mae arbenigwyr adeiladu'n gweithio'n galed i baratoi adeilad hanesyddol yn Abertawe ar gyfer golwg smart newydd - a bywyd newydd.

Cyngor ar wirio budd-daliadau i helpu i leddfu pryderon ariannol

Mae preswylwyr Abertawe sy'n pryderu am effaith gwario dros y Nadolig yn cael eu hannog i wirio eu bod nhw'n derbyn yr holl fudd-daliadau y mae ganddynt hawl iddynt.

Disgyblion yn mwynhau mynd i ysgol gefnogol a gofalgar, dywed arolygwyr

Mae disgyblion yn mwynhau mynd i ysgol gynradd yn Abertawe lle mae'r gofal, y gefnogaeth a'r arweiniad maent yn eu derbyn yn eithriadol, canfu arolygwyr.

Gwaith ar amddiffynfeydd môr y Mwmbwls i ddechrau ar y safle'n fuan

​​​​​​​Disgwylir i waith adeiladu ddechrau ar amddiffynfeydd môr pwysig newydd y Mwmbwls yn ystod yr wythnosau nesaf.

Prosiect newydd yng Nghwm Tawe Isaf yn cael hwb ariannol o £20 miliwn

Mae prosiect mawr newydd a fydd yn diogelu treftadaeth ddiwydiannol Abertawe, rhoi bywyd newydd i goridor afon Tawe a chreu swyddi a buddsoddiad wedi cael hwb ariannol o £20 miliwn.

Rhowch gynnig arni! Cofrestru'n dechrau ar gyfer 10k Bae Abertawe Admiral 2023

​​​​​​​Mae preswylwyr Abertawe nad ydynt erioed wedi rhoi cynnig ar redeg mewn digwyddiad 10k yn cael eu hannog i roi cynnig arni eleni.

Ymgynghoriad ar bolisi trwyddedu canol y ddinas yn cychwyn yn fuan

Mae polisïau a chanllawiau trwyddedu sy'n helpu i gadw pobl yn ddiogel yn economi'r nos ffyniannus Abertawe yn cael eu hadolygu.

Deiliaid tai yn wynebu cosbau penodedig am ganiatáu i eraill gael gwared â'u gwastraff

Bydd deiliaid tai yn Abertawe'n wynebu hysbysiad cosb benodedig o £300 am drefnu i rywun fynd â'u gwastraff, sydd wedyn yn cael gwared ag e'n anghyfreithlon.

Cynllun gostyngiadau parcio i breswylwyr yn cael ei gymeradwyo gan y Cabinet

Disgwylir i gynllun gostyngiadau parcio ceir ar gyfer preswylwyr gael ei lansio yn Abertawe i helpu i ddarparu prisiau parcio is i breswylwyr y ddinas.

Lansio porth tai cyngor digidol newydd yn Abertawe

Gall tenantiaid y cyngor yn Abertawe bellach reoli amrywiaeth o wasanaethau sy'n ymwneud â'u cartref gan ddefnyddio eu ffôn clyfar.
Close Dewis iaith

Rhannu'r dudalen hon

Eicon Facebook Eicon Twitter Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu
Addaswyd diwethaf ar 04 Mawrth 2024