Toglo gwelededd dewislen symudol

Yr Arglwydd Faer

Y Cynghorydd Mary Jones.

Yr Arglwydd Faer 2021-22, Y Cynghorydd Mary Jones.Ganwyd Mary ym 1950 yn ysbyty Castell-nedd ac roedd yn byw yn Sgiwen yn ystod ei blynyddoedd cynnar cyn symud i Abertawe ym 1961. Mae'n unig blentyn.

Mynychodd Ysgol Fabanod Coedffranc, Sgiwen, ac yna Gwfaint St Winifride, Abertawe o 1958.

Gadawodd Mary'r ysgol yn 16 oed oherwydd amgylchiadau teuluol a daeth yn deleffonydd i gwmni GPO, a adwaenir bellach fel BT. Gweithiodd yno am 13 mlynedd.

Cyfarfu Mary â Jeff, a oedd yn gweithio i Swyddfa'r Post, a phriodasant ym 1976. Mae ganddynt fab, merch a 4 o wyrion/wyresau.

Ganwyd Jeff yn Ystalyfera a mynychodd Ysgol Gynradd Y Wern ac Ysgol Maesydderwen.

Etholwyd Mary i Gyngor Cymunedol Cilâ ym 1992 ar gyfer Ward Gogledd Cilâ, ac roedd yn Gadeirydd am nifer o flynyddoedd. Mary oedd yn gyfrifol am ddechrau'r digwyddiadau Siôn Corn poblogaidd ac Wythnos Hwyl Cilâ, a oedd yn cynnwys adloniant i blant yn y prynhawn ynghyd ag adloniant i'r teulu a ddarparwyd gan artistiaid adnabyddus gyda'r hwyr.

Ym 1999, safodd am etholiad yn ward gogledd Cilâ a llwyddodd i gael ei hethol yn Gynghorydd Dinas i'r Democratiaid Rhyddfrydol yng ngogledd Cilâ.

Yn 2004 pan ffurfiwyd Gweinyddiaeth Abertawe, roedd Mary'n Aelod y Cabinet dros Wella Busnes. Roedd yn Aelod y Cabinet am 8 mlynedd ac yn aelod o nifer o fyrddau, gan gynnwys Pwll Cenedlaethol Cymru, Cyngor Cydraddoldeb Rhanbarthol Bae Abertawe (SBREC) a Chyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Abertawe (CGGA), lle cyfarfu a nifer o bobl ddiddorol.

Mae Mary'n Llywodraethwr yn Ysgol Gynradd Hendrefoilan ac yn gadeirydd Llywodraethwyr yn Ysgol Gyfun yr Olchfa.

Mae diddordebau Mary'n cynnwys garddio, darllen, gwau a gofalu am ei 2 wyres, gyda help Jeff.

 

Cronfa Elusen yr Arglwydd Faer

Mae Mary a Jeff wedi dewis Clwb Dydd Dementia 'Forget Me Not', The Pettifor Trust a Sands (y Gymdeithas Marw-enedigaeth a Marwolaeth Newydd-anedig) fel yr elusennau i'w cefnogi yn ystod eu blwyddyn yn y swydd.

Gwneud cyfraniad Cronfa Elusen yr Arglwydd Faer 2021/22

Cronfa Elusen yr Arglwydd Faer 2021/22

Gallwch gyfrannu i Gronfa Elusen yr Arglwydd Faer ar-lein.