Toglo gwelededd dewislen symudol

Datganiadau i'r wasg Rhagfyr 2021

Gwaith yn dechrau'r wythnos hon ar ardal chwarae newydd ar gyfer Mayhill.

Mae preswylwyr a phlant lleol wedi bod yn rhan o ddylunio'r cyfleuster a dewis yr offer ar gyfer Parc Mayhill.

Cartrefi cyngor newydd yn barod i groesawu eu tenantiaid cyntaf

Mae rhagor o gartrefi newydd a adeiladwyd gan y cyngor yn barod i groesawu eu tenantiaid cyntaf dros yr wythnosau nesaf.

Gwefan iechyd meddwl a lles i bobl ifanc yng Nghastell-nedd Port Talbot ac Abertawe

Lansiwyd gwefan tidyMinds yn haf 2021 i helpu pobl ifanc yng Nghastell-nedd Port Talbot ac Abertawe i ddeall unrhyw deimladau negyddol y gallent fod yn eu profi ac i ddod o hyd i'r cyngor a'r gefnogaeth gywir.

Derwen yn nodi cyfraniad ffoaduriaid Iddewig

Mae derwen wedi'i phlannu ger Neuadd y Ddinas Abertawe i nodi 80 o flynyddoedd ers sefydlu Cymdeithas y Ffoaduriaid Iddewig

Costello a Level 42 ymysg tocynnau'r arena sydd bellach ar werth

Mae rhaglen Arena Abertawe ar gyfer 2022 yn parhau i dyfu gyda thocynnau bellach ar werth ar gyfer Elvis Costello and The Imposters, Australian Pink Floyd, Level 42 a Steve Hackett.

Goleuo Neuadd y Ddinas i ddathlu Diwrnod Hawliau'r Gymraeg

Yr wythnos hon rydym yn dathlu Hawliau'r Gymraeg.

Siopwyr y farchnad yn mwynhau blas ar atyniad newydd y farchnad

Mae siopwyr yng nghanol y ddinas yn mwynhau profiad cymdeithasol a hamddenol newydd ym Marchnad Abertawe.

Gerddi Sgwâr y Castell: Y cyhoedd i lunio'i ddyfodol gwyrdd a chroesawgar

Gallai dyfodol gwyrddach a mwy croesawgar ar gyfer canolbwynt pwysig yn Abertawe symud cam yn agosach yr wythnos nesaf.

Busnesau'n cael eu hatgoffa o gyfleoedd cynllun newydd Ffordd y Brenin

O deilsio a lloriau i gerrig nadd a gwaith cegin, mae busnesau'n cael eu hatgoffa am y cyfle i elwa o brosiect mawr newydd ar Ffordd y Brenin yn Abertawe.

Miloedd o dyllau yn y ffordd yn cael eu llenwi i gadw'r traffig i symud

Mae miloedd o dyllau yn y ffordd a channoedd o atgyweiriadau a gwelliannau ffyrdd a gefnogir gan £5.3m o arian y cyngor yn helpu traffig y ddinas i symud.

Gwaith i adfer pont hanesyddol yn symud cam ymlaen

Mae cam mawr newydd ar fin cael ei gymryd i atgyweirio ac adfer tirnod hanesyddol yn Abertawe,

Gerddi Sgwâr y Castell: Y cyhoedd i lunio'i ddyfodol gwyrdd a chroesawgar

Symudodd dyfodol newydd disglair i ganolbwynt pwysig yn Abertawe gam yn nes heddiw.
Close Dewis iaith

Rhannu'r dudalen hon

Eicon Facebook Eicon Twitter Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu
Addaswyd diwethaf ar 24 Chwefror 2023