Toglo gwelededd dewislen symudol

Datganiadau i'r wasg Rhagfyr 2021

Miloedd yn gymwys ar gyfer y Cynllun Cymorth Tanwydd Gaeaf

Mae miloedd o deuluoedd y ddinas yn gymwys i gael taliad untro o £100 o'r Cynllun Cymorth Tanwydd Gaeaf dan gynlluniau a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru heddiw (dydd Llun).

Canolfannau hamdden Abertawe'n helpu'r amgylchedd i baratoi at y dyfodol

Mae canolfannau hamdden ar draws Abertawe'n helpu'r ddinas i leihau ei hôl troed carbon.

Nadolig llai, mwy diogel

Rydyn ni gyd yn cael ein hannog i gymdeithasu'n llai a cheisio cyfyngu ar gwrdd ag eraill i helpu i frwydro yn erbyn amrywiolyn Omicron.

Bysus am ddim yn parhau drwy gydol cyfnod y Nadolig

Bydd cynnig bysus am ddim Cyngor Abertawe yn parhau drwy gydol cyfnod y Nadolig (18 - 24 a 27 - 31 Rhagfyr) yn y cyfnod cyn Dydd Nadolig.

Cyllid newydd yn helpu prosiectau i gael effaith fuddiol ar gymunedau gwledig

Disgwylir i dri phrosiect newydd gael effaith gadarnhaol ar gymunedau gwledig Abertawe

Cam mawr ymlaen ar gyfer amddiffynfeydd môr newydd y Mwmbwls

Mae cynigion ar gyfer amddiffynfeydd môr newydd a fydd yn helpu i amddiffyn y Mwmbwls am ddegawdau i ddod wedi cymryd cam mawr ymlaen.

Gallwch ailgylchu mwy nag erioed y Nadolig hwn

Gall aelwydydd yn Abertawe ailgylchu mwy o wastraff y Nadolig nag erioed eleni.

Panto Grand Abertawe i gau ar 24 Rhagfyr

Bydd pantomeim eleni yn Theatr y Grand Abertawe'n cau yn dilyn ei berfformiadau ar 24 Rhagfyr.
Close Dewis iaith

Rhannu'r dudalen hon

Eicon Facebook Eicon Twitter Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu
Addaswyd diwethaf ar 24 Chwefror 2023