Chwilio'r wefan
English
Pencil in a box

Rhestr wirio cit argyfwng

P'un a ydych chi'n aros neu'n gadael, bydd pacio cit argyfwng bach yn eich helpu.

Cadwch y cit mewn man diogel yn eich cartref lle gallwch ei gyrraedd yn hawdd. Dylech gadw eich cit mewn bag dwrglos a'r 10 prif beth i'w cynnwys yw:

 • Eich  Word Document cynllun argyfwng ar gyfer yr aelwyd (Word, 55KB)Yn agor mewn ffenest newydd, gan gynnwys rhifau cyswllt
 • Torsh batri gyda batris sbâr neu dortsh weindio.
 • Pecyn cymorth cyntaf.
 • Dogfennau pwysig megis tystysgrifau geni a pholisïau yswiriant.
 • Dŵr mewn potel a bwyd parod na fydd yn difetha. Pacio agorwr caniau os bydd angen.
 • Allweddi sbâr ar gyfer eich cartref a'ch car.
 • Sbectol neu lensys cyswllt sbâr.
 • Pethau ymolchi a manylion meddyginiaethau pwysig.
 • Pin a phapur, cyllell boced, chwiban.
 • Cyflenwadau ar gyfer anifeiliaid anwes.

Os oes rhaid i chi adael eich cartref, ac mae gennych amser i'w bacio'n ddiogel, dylech hefyd ystyried pacio:

 • Meddyginiaethau hanfodol.
 • Ffôn symudol a gwefrydd.
 • Arian parod a chardiau credyd.
 • Dillad a blancedi sbâr.
 • Anifeiliaid anwes.
 • Gemau, llyfrau, teganau plant.

Os bydd argyfwng lle nad yw'n ddiogel mynd allan, y cyngor a roddir fel arfer yw: Ewch i Mewn, Arhoswch i Mewn, Gwrandewch

Ewch i mewn a chaewch bob ffenest a drws a throwch y radio lleol neu'r teledu ymlaen neu edrychwch ar y rhyngrwyd (newyddion lleol a chyfryngau cymdeithasol), lle bydd gwybodaeth a chyngor cyhoeddus gan yr ymatebwyr brys yn cael eu darlledu.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM