Toglo gwelededd dewislen symudol

Cynllunio brys

Cyngor i'ch helpu i baratoi ar gyfer argyfyngau yn eich cartref a'ch busnes.

Rhestr wirio cit argyfwng

P'un a ydych chi'n aros neu'n gadael, bydd pacio cit argyfwng bach yn eich helpu.

Cofrestr Risgiau Cymunedol De Cymru

Asesu risgiau'r Gofrestr Risgiau Cymunedol yw cam cyntaf y broses cynllunio rhag argyfyngau; mae'n sicrhau bod cynllunio a gwaith arall yn cael eu cynnal yn unol â'r risg.

Cynllunio parhad busnes

Helpwch i sicrhau y byddai'ch busnes yn gallu ymdopi os byddai argyfwng.

Gwybodaeth am y Gwasanaeth Rheoli Argyfyngau

Mae gennym ddyletswydd statudol o dan Ddeddf Argyfyngau Sifil 2004 a deddfwriaeth arall i ddarparu gwybodaeth i'r cyhoedd.

Gwasanaeth rheoli argyfyngau

Cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth a chyngor.

Cysylltiadau brys

Manylion cyswllt os bydd argyfwng yn Ninas a Sir Abertawe a'r cyffuniau.
Close Dewis iaith