Toglo gwelededd dewislen symudol

Rhestr wirio cit argyfwng

P'un a ydych chi'n aros neu'n gadael, bydd pacio cit argyfwng bach yn eich helpu.

Cadwch y cit mewn man diogel yn eich cartref lle gallwch ei gyrraedd yn hawdd. Dylech gadw eich cit mewn bag dwrglos a'r 10 prif beth i'w cynnwys yw:

 1. Eich Cynllun argyfwng ar gyfer yr aelwyd (Word doc) [55KB], gan gynnwys rhifau cyswllt
 2. Torsh batri gyda batris sbâr neu dortsh weindio
 3. Pecyn cymorth cyntaf
 4. Dogfennau pwysig megis tystysgrifau geni a pholisïau yswiriant
 5. Dŵr mewn potel a bwyd parod na fydd yn difetha (pacio agorwr caniau os bydd angen)
 6. Allweddi sbâr ar gyfer eich cartref a'ch car
 7. Sbectol neu lensys cyswllt sbâr
 8. Pethau ymolchi a manylion meddyginiaethau pwysig
 9. Pin a phapur, cyllell boced, chwiban
 10. Cyflenwadau ar gyfer anifeiliaid anwes

Os oes rhaid i chi adael eich cartref, ac mae gennych amser i'w bacio'n ddiogel, dylech hefyd ystyried pacio:

 • meddyginiaethau hanfodol
 • ffôn symudol a gwefrydd
 • arian parod a chardiau credyd
 • dillad a blancedi sbâr
 • anifeiliaid anwes
 • gemau, llyfrau, teganau plant

Os bydd argyfwng lle nad yw'n ddiogel mynd allan, y cyngor a roddir fel arfer yw: Ewch i Mewn, Arhoswch i Mewn, Gwrandewch.

Ewch i mewn a chaewch bob ffenest a drws a throwch y radio lleol neu'r teledu ymlaen neu edrychwch ar y rhyngrwyd (newyddion lleol a chyfryngau cymdeithasol), lle bydd gwybodaeth a chyngor cyhoeddus gan yr ymatebwyr brys yn cael eu darlledu.