Chwilio'r wefan
English
Map

Sut i gyrraedd Castell Ystumllwynarth

Gwybodaeth am deithio a pharcio ar gyfer Castell Ystumllwynarth.

Mewn car
Dilynwch yr A4067 i'r Mwmbwls ac yna trowch i'r dde i fyny Heol Newton wrth y gylchfan fach ger y White Rose.  Mae'r castell hanner y ffordd i fyny Heol Newton ar yr ochr dde.

Ychydig iawn o le parcio sydd ar Rodfa'r Castell, felly y dewis gorau yw defnyddio'r meysydd parcio talu ac arddangos ar hyd y glannau.

Ar y bws
Mae bws rhif 2 i Newton yn mynd i fyny Heol Newton tuag at y castell - dewch oddi ar y bws yn y safle ger Canolfan Ostreme a cherddwch i fyny Rhodfa'r Castell.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM