Chwilio'r wefan
English

Mae gwasanaethau Cyngor Abertawe sy'n cael eu hatal o 18 Mawrth i helpu'r gymuned frwydro yn erbyn coronafeirws yn cynnwys: amgueddfeydd, orielau cyfleusterau chwaraeon a hamdden awyr agored, theatrau, llyfrgelloedd, canolfannau cymunedol. Manylion: www.abertawe.gov.uk/CyngorarCoronafeirws. Diolch am eich cefnogaeth.

 

Mae Castell Ystumllwynarth ar gau dros dro. Gall y tîm helpu'r cyhoedd ag ymholiadau ar-lein o hyd.

Castle

Castell Ystumllwynarth

Saif Castell Ystumllwynarth yn urddasol ar y bryn yn y Mwmbwls, gyda golygfeydd godidog dros Fae Abertawe.

Dewch i archwilio rhannau o'r castell sydd wedi bod yn guddiedig ers canrifoedd a dysgu am ei hanes cyffrous.

Mae nodweddion yn cynnwys celf graffiti hynafol o'r 14eg ganrif, grisiau preifat sy'n arwain o gromgelloedd i gyn-neuaddau gwledda a phont wydr 3 troedfedd o uchder.

Cynhelir digwyddiadau drwy gydol y flwyddyn, felly dewch i ymweld ag un o gestyll gorau Cymru.

Cyfeillion Castell Ystumllwynarth sy'n gyfrifol am reoli'r castell o ddydd i ddydd.

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM