Chwilio'r wefan
English

Talu'ch Trethi Busnes

Mae sawl ffordd i dalu eich Trethi Busnes.

Talu trwy ddebyd uniongyrchol

Er mwyn sefydlu debyd uniongyrchol, PDF Document gallwch lawrlwytho ffurflen ddebyd uniongyrchol (PDF, 109KB)Yn agor mewn ffenest newydd, ei llenwi a'i dychwelyd atom.

Os nad oes gennych fynediad i argraffydd gartref, ffoniwch 01792 635937 ac anfonwn ffurflen atoch.

Ein horiau agor yw 8.30am tan 5.00pm o ddydd Llun i ddydd Iau a 8.30am tan 4.30pm ar ddydd Gwener.

Talu ar-lein - mae'n ddiogel, yn gyflym ac yn gyfleus

Er mwyn gwneud taliad ar-lein, bydd angen rhif eich cyfrif Trethi Busnes arnoch (o'ch bil Trethi Busnes) yn ogystal â'ch cerdyn debyd.

Taliad ffôn awtomataidd

Ffoniwch ein rhif cyfradd leol - 0300 4562775

Er mwyn gwneud taliad dros y ffôn, bydd angen rhif eich cyfrif Trethi Busnes arnoch (o'ch bil Trethi Busnes) yn ogystal â'ch cerdyn debyd.

Trwy BACS (System Glirio Awtomataidd Bancwyr)

Er mwyn talu trwy BACS, dyfynnwch y canlynol:

  • Enw ein cyfrif banc: Debydau Uniongyrchol Dinas a Sir Abertawe (City and County of Swansea Direct Debits)
  • Rhif y cyfrif: 00283290
  • Côd didoli: 30-00-00
  • Rhif eich cyfrif Trethi Busnes

Trosglwyddiad banc

Gallwch dalu'ch bil yn uniongyrchol i gyfrif banc y cyngor. Cofiwch ddyfynnu'ch rhif cyfrif neu ni fyddwn yn gallu talu'r arian i'ch cyfrif.

Lloyds Bank PLC, 802 Stryd Rhydychen, Abertawe, SA1 3AF.

Côd didoli  30-00-00
Rhif y cyfrif 00283290

Yn Bersonol

Gallwch dalu ag arian parod, siec neu gerdyn debyd yn eich Swyddfa Dai Ranbarthol agosaf neu yn y Ganolfan Ddinesig.

Trwy'r Post

Anfonwch siec wedi'i gwneud yn daladwy i "Dinas a Sir Abertawe" at y Tîm Trethi Busnes, Adran gwasanaethau ariannol, Canolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe SA1 3SN.

Ysgrifennwch eich enw, eich cyfeiriad a rhif eich cyfrif Trethi Busnes ar gefn y siec. Peidiwch ag anfon sieciau wedi'u blaen-ddyddio gan na allwn dderbyn y rhain.

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM