Toglo gwelededd dewislen symudol

Canolfan Gweithredu ar Ddibyniaeth a Chaethiwed Cymru (WCADA)

Ein nod yw helpu i leihau, trin ac atal y niwed a achosir gan ddibyniaeth ar gyffuriau i unigolion, eu teuluoedd a'r gymuned ehangach gan gynnwys ymyriadau i leihau niwed yn y system cyfiawnder troseddol. Gwasanaethau dynodedig ar gyfer plant a phobl ifanc, oedolion a phobl hŷn. Rydym hefyd yn cefnogi aelodau'r teulu a gofalwyr.

Close Dewis iaith