Toglo gwelededd dewislen symudol

Gwybodaeth am wyliau'r banc - Mai

Gwybodaeth am wyliau'r banc ar gyfer ein gwasanaethau, gan gynnwys amserau agor a chysylltiadau brys. Cynhelir yr holl gasgliadau ailgylchu ar y diwrnodau arferol.

Strategaeth Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Trais Rhywiol Abertawe 2023-2026

Pob dinesydd yn Abertawe i fod yn ddiogel, yn hapus ac yn iach ac yn byw heb ofn trais, camfanteisio, aflonyddu a cham-drin, yn ei holl ffurfiau.

Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol - Hawdd ei Ddeall

Ein cynllun ar gyfer sut y byddwn ni yn cadw pobl yn ddiogel rhwng 2023 a 2026. Mae'r ddogfen yma yn fersiwn hawdd ei ddeall o 'Strategaeth Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol Abertawe 2023-2026'.

Strategaeth Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol Abertawe 2023-2026 (PDF)

Strategaeth Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol Abertawe 2023-2026.