Chwilio'r wefan
English
Bag ailgylchu

Ailgylchu a sbwriel myfyrwyr

Os ydych yn byw oddi ar y campws mewn fflat neu dŷ, mae casgliadau ailgylchu a sbwriel yn eich helpu i gael gwared ar eich gwastraff.

Get it sorted! Sortwch e'!

Bydd tîm ailgylchu'r cyngor yn rhoi cyfarpar a gwybodaeth am ailgylchu i fyfyrwyr sy'n byw mewn llety ar rent oddi ar y campws ym mis Medi, ac yn hyrwyddo'r gwasanaeth i breswylwyr yn ystod wythnosau cyntaf y tymor.

Gallwch hefyd ddarllen yr arweiniad canlynol ar y casgliadau ailgylchu a sbwriel i sicrhau eich bod chi'n cofio: Sortwch e'

Ydych chi'n byw mewn neuadd breswyl? Yna mae'r canlynol yn amherthnasol am y cewch wasanaeth gwahanol.

Beth rydym yn ei gasglu?

Gellir ailgylchu'r rhan fwyaf o'r gwastraff rydych yn ei greu yn y cartref. Gellir casglu papur, cardbord, plastigion, caniau a gwydr, gwastraff bwyd a gwastraff gardd o ymyl y ffordd. Rydym hefyd yn casglu gwastraff cartref cyffredinol na ellir ei ailgylchu.

I gael mwy o wybodaeth am ba ddeunyddiau rydym yn eu casglu ac ym mha fag neu gynhwysydd, gweler ein harweiniad ar gasgliadau ymyl y ffordd.

Diwrnod a wythnos casglu

Rhennir casgliadau yn Abertawe yn wythnosau Gwyrdd a Phinc gyda sachau gwahanol yn cael eu casglu bob pythefnos.

Os ydych yn byw ym Mrynmill, Uplands, Mount Pleasant neu Sandfields, eich diwrnod casglu yw dydd Mercher. Gallwch gael amserlen gasglu ar gyfer eich ardal yn ein  PDF Document Arweiniad ailgylchu i fyfyrwyr (PDF, 249KB)Yn agor mewn ffenest newydd.

Os ydych yn byw mewn ardal wahanol, defnyddiwch ein chwiliad casgliadau ailgylchu a sbwriel i gael gwybod pryd mae eich casgliadau chi.

Dylid rhoi cynwysyddion ailgylchu a sbwriel allan rhwng 7.00pm ar y noson gynt a 7.00am ar y diwrnod casglu yn unig.

Cadw golwg ar gasgliadau

Rhennir casgliadau yn Abertawe yn wythnosau Gwyrdd a Phinc gyda sachau gwahanol yn cael eu casglu bob pythefnos.

Angen offer ailgylchu?

Cyflenwir offer ailgylchu gan gynnwys sachau a biniau gwastraff bwyd i'r rhan fwyaf o aelwydydd myfyrwyr  ym mis Medi.

Gellir casglu sachau ailgylchu a biniau gwastraff bwyd o lyfrgelloedd y cyngor a swyddfeydd tai rhanbarthol. Mae sachau hefyd ar gael i'w casglu o nifer o swyddfeydd post lleol, siopau cyfleus ac o'r ddau gampws Prifysgol.

Isod ceir rhestr o fannau casglu sachau yn agos i'r ddau brif gampws. Ceir rhestr gyflawn o fannau casglu ar draws Abertawe yma

Brynmill ac Uplands

  • Tŷ Fulton, Prifysgol Abertawe, Parc Singleton, SA2 8PP (myfyrwyr yn unig)
  • Uplands News, 4-6, Sgwâr Gwydr, Uplands, SA2 0HD
  • Brynmill Stores, Heol Marlborough, SA2 0DY
  • Kays Convenience Store, 61 Stryd Bernard SA2 0HS         

Mount Pleasant

  • Swyddfa Undeb y Myfyrwyr, Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant,  Campws Mount Pleasant, Mount Pleasant, SA1 6ED (myfyrwyr yn unig)
  • Londis, 49 Stryd Norfolk, Mount Pleasant, SA1 6JQ

Canol y Ddinas

  • Swyddfa Bost Heol Walter, 12, Heol Walter, SA1 5NF
  • Llogi Cyfarpar Symudedd Abertawe, Stryd Plymouth, SA1 3AR         

Gallwch hefyd archebu rhagor o sachau a biniau ar-lein drwy gwblhau'r ffurflen gofyn am ragor o finiau a sachau, er sylwch y gall gymryd hyd at wythnos iddynt gyrraedd.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM