Chwilio'r wefan
English
thumb up

Awgrymiadau ailgylchu diwedd tymor i fyfyrwyr

Wrth i ddiwedd y tymor nesáu, bydd llawer ohonoch yn chlirio'ch gwastraff o'ch llety rhentu preifat dros yr wythnosau nesaf.

Casgliadau ymyl y ffordd

Mae'r gwasanaeth casgliadau ymyl y ffordd yn parhau i weithredu fel arfer. Rhowch eich gwastraff ailgylchu a'ch sachau du allan i'w casglu ar yr wythnos a'r diwrnod casglu arferol cyhyd â'i fod yn bosib gwneud hynny ac ailgylchwch bob deunydd a dderbynnir i gyfyngu ar nifer y sachau du rydych yn eu defnyddio. 

Os oes angen rhagor o fagiau ailgylchu arnoch, gallwch gasglu'r rhain o hyd o nifer o siopau lleol ger campws y ddwy brifysgol.

Angen mwy o sachau ailgylchu?

 

Canolfannau ailgylchu

Gallwch fynd ag eitemau ailgylchadwy nad ydynt yn addas ar gyfer casgliadau ar ymyl y ffordd, gan gynnwys eitemau trydanol bach, dillad a nwyddau tebyg i safle Clun neu un o'n canolfannau ailgylchu eraill. Mae'r safleoedd hyn hefyd yn derbyn y deunyddiau ailgylchadwy ar ymyl y ffordd os nad ydych yn gallu eu rhoi allan i'w casglu oddi ar ymyl y ffordd ar y diwrnod priodol.

Gallwch weld y rhestr lawn o ganolfannau a'r eitemau a dderbynnir ym mhob un ohonynt yma

 

Sachau du a gwastraff na ellir ei ailgylchu

Gellir cael gwared â bagiau du gormodol yng Nghanolfan Ailgylchu Clyne neu Llansamlet ond rhaid i chi sicrhau nad oes unrhyw eitemau ailgylchadwy y tu mewn. Sylwch fod yn rhaid i chi archebu ymlaen llaw cyn ymweld â'n gwefan Llansamlet. Nid oes angen hyn ar gyfer Clyne.

Os nad ydych yn gallu rhoi eich sachau du allan i'w casglu ar y diwrnod a'r wythnosau cywir, neu ewch â nhw i ganolfan ailgylchu siaradwch â'ch landlord neu'ch asiant gosod i weld os allant eich helpu.

Efallai gallwch ddod i gytundeb lle gallwch adael y sachau hyn yng ngardd flaen eich eiddo iddyn nhw eu rhoi allan ar ymyl y ffordd y noson cyn y diwrnod casglu cywir. Neu, efallai gallant gasglu a chlirio'r gwastraff hwn ar eich rhan am ffi gytunedig.

 

Yr wybodaeth ddiweddaraf

Cadwch lygad ar ein gwe-dudalennau i weld y newyddion diweddaraf am ein gwasanaeth a'r deunyddiau a dderbynnir yn ein canolfannau, yn ogystal â'n sianeli cyfryngau cymdeithasol:

facebook  Twitter

Wedi'i bweru gan GOSS iCM