Chwilio'r wefan
English
Ailgylchu

Canolfan Ailgylchu Gwastraff Cartref Llansamlet

Clos Ferryboat, Parc Menter Abertawe, Llansamlet, Abertawe, SA6 8QN.

Mae'r holl ganolfannau ailgylchu ar agor ond nodwch fod cyfyngiadau o hyd i ddiogelu preswylwyr a staff rhag y Coronafeirws.

Oriau agor ar Canolfan Ailgychu Llansamlet: 7 niwrnod yr wythnos, 8.30am - 5.00pm

Siopa Ailddenfyddio - Trysorau'r Tip

 

Rhaid cadw lle bellach cyn ymweld â Llansamlet

Bydd angen i breswylwyr sydd am fynd â'u gwastraff i Ganolfan Ailgylchu Llansamlet gadw dyddiad a slot amser penodol o flaen llaw. Pwrpas hyn yw sicrhau y gallwn reoli lefelau traffig yn ddiogel yn ein prif ganolfan ailgylchu.

 • Cyn trefnu dyddiad neu ymweld ag unrhyw un o'n safleoedd, gwnewch yn siŵr eich bod yn darllen rheolau llawn y safle ynghylch cyfyngiadau Coronafeirws.
 • Gall trigolion Dinas a Sir Abertawe archebu ymweliad yn UNIG. Gwrthodir mynediad i'r safle hwn a'n safleoedd eraill i'r rhai sy'n byw y tu allan i ardal y sir.
 • Gellir cadw slot hyd at bythefnos o flaen llaw rhwng 8.30am a 5.00pm bob dydd.
 • Er mwyn cadw slot, bydd angen i chi sefydlu cyfrif a darparu'ch cyfeiriad cartref a manylion cofrestru'ch cerbyd.
 • Gall preswylwyr na allant ddefnyddio'r dudalen we archebu dros y ffôn yn ystod oriau swyddfa o ddydd Llun i ddydd Gwener ar 01792 635600.
 • Ni ddylech ddefnyddio rhif cofrestru'ch cerbyd i drefnu ymweliadau yn erbyn gwahanol gyfeiriadau. Adnabyddir hyn, ac efallai y gwrthodir mynediad i chi, neu caiff eich slot ei ganslo.
 • Peidiwch â chyrraedd ar y safle nes 5 munud cyn eich slot amser.
 • Dewch â'ch e-bost cadarnhau a phrawf eich bod yn byw yn Abertawe i ddangos i staff y safle pan fyddwch yn cyrraedd. Gofynnir i yrwyr cerbydau y mae angen hawlenni ar eu cyfer am yr hawlen cerbyd felen.
 • Caiff cilfach barcio ei neilltuo i chi pan fyddwch yn cyrraedd. Os nad oes aelod o staff ar gael, dilynwch yr arwyddion rheoli traffig er mwyn parcio'ch cerbyd.
 • Rhoddir uchafswm o 10 munud i bob cerbyd ddadlwytho ar y safle yn ystod pob ymweliad.
 • Word Document Canllaw archebu cam wrth gam (Canolfan Ailgychu Llansamlet) (Word, 755KB)Yn agor mewn ffenest newydd

Book online welsh button
Cadw slot yng Nghanolfan Ailgylchu Llansamlet

Cwestiynau cyffredin am gadw lle yn y Ganolfan Ailgylchu

 

 

Cyrraedd y ganolfan

Cwestiynau cyffredin am gadw lle yn y Ganolfan Ailgylchu

Cwestiynau cyffredin am y system cadw lle ar gyfer Canolfan Ailgylchu Llansamlet.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM