Toglo gwelededd dewislen symudol

Canolfan Ailgylchu Gwastraff Cartref Llansamlet

Clos Ferryboat, Parc Menter Abertawe, Llansamlet, Abertawe, SA6 8QN.

Oriau agor ar Canolfan Ailgychu Llansamlet: 7 niwrnod yr wythnos, 8.30am - 5.00pm (ar gau o 1.00pm ar Noswyl Nadolig a thrwy'r dydd ar Ddydd Nadolig, Gŵyl San Steffan a Dydd Calan).

Cadw slot i ymweld â chanolfan ailgylchu Llansamlet

Bydd angen i breswylwyr sydd am fynd â'u gwastraff i Ganolfan Ailgylchu Llansamlet gadw dyddiad a slot amser penodol o flaen llaw (Yn agor ffenestr newydd). Pwrpas hyn yw sicrhau y gallwn reoli lefelau traffig yn ddiogel yn ein prif ganolfan ailgylchu.

Cadw slot i ymweld â chanolfan ailgylchu Canolfan Ailgylchu Gwastraff Cartref Llansamlet Cadw slot i ymweld â chanolfan ailgylchu Canolfan Ailgylchu Gwastraff Cartref Llansamlet

  • Cyn trefnu dyddiad neu ymweld ag unrhyw un o'n safleoedd, gwnewch yn siŵr eich bod yn darllen rheolau llawn y safle.
  • Gall trigolion Dinas a Sir Abertawe archebu ymweliad yn UNIG. Gwrthodir mynediad i'r safle hwn a'n safleoedd eraill i'r rhai sy'n byw y tu allan i ardal y sir.
  • Gall preswylwyr na allant ddefnyddio'r dudalen we archebu dros y ffôn yn ystod oriau swyddfa o ddydd Llun i ddydd Gwener ar 01792 635600.
  • Ni ddylech ddefnyddio rhif cofrestru'ch cerbyd i drefnu ymweliadau yn erbyn gwahanol gyfeiriadau. Adnabyddir hyn, ac efallai y gwrthodir mynediad i chi, neu caiff eich slot ei ganslo.
  • Peidiwch â chyrraedd ar y safle nes 5 munud cyn eich slot amser.
  • Dewch â'ch e-bost cadarnhau a phrawf eich bod yn byw yn Abertawe i ddangos i staff y safle pan fyddwch yn cyrraedd. Gofynnir i yrwyr cerbydau y mae angen hawlenni ar eu cyfer am yr hawlen cerbyd felen.
  • Rhoddir uchafswm o 10 munud i bob cerbyd ddadlwytho ar y safle yn ystod pob ymweliad.
  • Cwestiynau cyffredin am gadw lle yn y ganolfan ailgylchu
  • Cadw slot yn y ganolfan ailgylchu - arweiniad cam wrth gam

Cyrraedd y ganolfan

Cadw slot i ymweld â chanolfan ailgylchu Canolfan Ailgylchu Gwastraff Cartref Llansamlet

Bydd angen i breswylwyr sydd am fynd â'u gwastraff i Ganolfan Ailgylchu Llansamlet gadw dyddiad a slot amser penodol o flaen llaw. Pwrpas hyn yw sicrhau y gallwn reoli lefelau traffig yn ddiogel yn ein prif ganolfan ailgylchu.

Cwestiynau cyffredin am gadw lle yn y ganolfan ailgylchu

Cwestiynau cyffredin am y system cadw lle ar gyfer Canolfan Ailgylchu Llansamlet.

Cadw slot yn y ganolfan ailgylchu - arweiniad cam wrth gam

Sut i drefnu'ch slot amser i ymweld â Chanolfan Ailgylchu Llansamlet.