Chwilio'r wefan
English

Please note:

 

Recycling centres will be CLOSED from Tuesday 24 March until further notice.

 

Coronavirus and waste collections update

Ailgylchu

Safleoedd ailgylchu

Mae sawl lleoliad gwahanol ar draws Abertawe lle gellir ailgylchu amrywiaeth o eitemau.

Mae gan ein 5 canolfannau ailgylchu gwastraff cartref gyfleusterau i ailgylchu a chael gwared ar wastraff cartref yn rhad ac am ddim. Nid ydynt yn gallu derbyn gwastraff masnachu, masnachol, adeiladu na dymchwel.

Mae'r tablau isod yn dangos yr hyn y gallwch ei ailgylchu yn eich ardal.

Bydd y canolfannau ailgylchu gwastraff cartref ar gau brynhawn Noswyl Nadolig (o 1.00pm), Dydd Nadolig, Gŵyl San Steffan a Dydd Calan yn unig.

Ceir gwybodaeth am ein holl safleoedd, gan gynnwys oriau agor, ar ein tudalen Defnyddio'r canolfannau ailgylchu.

Canolfannau ailgylchu gwastraff cartref

Deunydd cartrefLlansamletClunGarngochPenlanTir John
Batris - carYNNNN
Batris - cartrefYNYYY
Bwyd - bwyd y tu hwnt i'r dyddiad defnyddio o'r cwpwrdd/bwyd o rewgell sydd wedi torri i lawr yn ei becynnau gwreiddiol (ni dderbynnir tuniau neu wydr)YNNNN
CaniauYYYYY
CardbordYYYYY
CarpediYYNNY
Cartonau (Tetra Paks) + cwpanau papurYYYYY
Cemegau cartrefYYYYY
CeramegYYYYY
CewynnauYYYYY
Dillad / tecstilau (dim duvets, gobenyddion na chlustogau)YYYYY
Dodrefn YNNNN
Eitemau y gellir eu hailddefnyddio, gan gynnwys dodrefn, eitemau trydanol a.y.y.b.YYYYY
EsgidiauYYYYY
Ffoil alwminiwmYYYYY
Gwastraff bwydYYYYY
Gwastraff garddYYYYY
Gwydr ffenestri / gwydr plâtYNNNY
Gwydr (poteli a jariau)YYYYY
LlyfrauYYNNN
MatresiYYNNY
Metel sgrapYYYYY
Nwyddau trydanolYYYYY
Oergelloedd / rhewgelloeddYNNNY
Olew coginioYYYYY
Olew peiriantYYYYY
PaentYYYYY
PapurYYYYY
Peiriannau cartref mawrYYNNY
Plastig - mawr e.e. dodrefnYYYYY
Plastig (sachau pinc)YYYYY
PolystyrenYYYYY
Poteli nwyYYYYY
PrenYNYYY
Pren (arall e.e. MDF, lloriau laminedig, drysau gwag) YNNNN
PriddYYYYY
RwbelYYYYY
Setiau teledu a monitorauYYYYY
Tiwbiau fflworoleuolYYNNN
Gwastraff cartref (na ellir ei ailgylchu)YYNNN
Compost am ddim ar gael i'r cyhoeddNNNNY
Cyfyngiad taldra 2mNNYYY

Trwyddedau ar gyfer defnyddio Canolfannau Ailgylchu Gwastraff Cartref

 

Safleoedd ailgylchu banc cyflwyno

SafleGwydr a caniauTecstilau a esgidiauLlyfrau
Asda, LlansamletYYY
Safle ailgylchu maes parcio Bae CaswellYNN
Safle ailgylchu maes parcio Stryd PaxtonNYY
Safle ailgylchu Canolfan Hamdden PenyrheolNYN
Safle ailgylchu maes parcio'r ChwarelNYN
Safle ailgylchu maes parcio Lôn SgetiNYY
Safle ailgylchu maes parcio Stryd y DŵrNYN
Safle ailgylchu maes parcio Maes Chwarae West EndYNN

 

Terracycle 

Mae Terracycle UK yn arbenigo mewn ailgylchu eitemau 'anodd eu hailgylchu' a gesglir mewn mannau casglu cymunedol ledled y DU gan gynnwys Abertawe.

PDF Document Lleoliadau casglu terracycle yn Abertawe (PDF, 473KB)Yn agor mewn ffenest newydd

www.terracycle.co.ukYn agor mewn ffenest newydd

 

Defnyddio'r canolfannau ailgylchu

Mae ein canolfannau ailgylchu ar gael i'ch helpu i waredu eich gwastraff cartref.

Trwyddedau ar gyfer defnyddio CAGC

Os ydych am ddefnyddio fan neu drelar i ddod â gwastraff o'ch cartref i Ganolfan Ailgylchu Gwastraff Cartref (CAGC), mae angen i chi gael trwydded.

Gwirio a oes angen trwydded CAGC arnoch

Defnyddiwch ein tabl i wirio a oes angen trwydded ar gyfer eich cerbyd er mwyn defnyddio'r CAGC.

Canolfan Ailgylchu Gwastraff Cartref Llansamlet

Clos Ferryboat, Parc Menter Abertawe, Llansamlet, Abertawe, SA6 8QN.

Canolfan Ailgylchu Gwastraff Cartref y Clun

Heol Derwen Fawr, Sgeti, Abertawe, SA2 8DU.

Canolfan Ailgylchu Garngoch

Ffordd y Ffenics, Gorseinon, Abertawe, SA4 9WF.

Canolfan Ailgylchu Gwastraff Cartref Penlan

Heol Gwyrosydd, Penlan, Abertawe, SA5 7BS.

Canolfan Ailgylchu Tir John

Heol Danygraig, St Thomas, Abertawe, SA1 8NS.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM