Toglo gwelededd dewislen symudol

Canolfannau ailgylchu

Gwybodaeth am bopeth y mae angen i chi ei wybod am ein canolfannau ailgylchu, gan gynnwys yr hyn y gellir ei ailgychu, rheolau'r ganolfan, y cerbydau a ganiateir, hawlenni a lleoliadau.

Mae pob safle ar agor 8.30am - 5.00pm, 7 niwrnod yr wythnos (ar gau o 1.00pm ar Noswyl Nadolig a thrwy'r dydd ar Ddydd Nadolig, Gŵyl San Steffan a Dydd Calan).

Mae manylion pob canolfan ailgylchu ar gael isod, gan gynnwys rhestr o ba eitemau y gellir eu hailgylchu ym mhob un.Os hoffech ailgylchu rhywbeth penodol, ond nad ydych yn siŵr ble i'w ailgylchu, cymerwch gip ar y dudalen yr hyn y gellir ei ailgylchu ym mhob safle.

Cyn taflu eitemau sydd wedi torri, meddyliwch - oes ffordd o'u hatgyweirio yn lle? Atgyweirio eitemau sydd wedi torri

Cynhelir gwiriadau cerdyn adnabod - byddwch yn barod i gyflwyno prawf eich bod yn breswylydd yn Abertawe pan ofynnir i chi wneud hynny.

Cadw slot yng Nghanolfan Ailgylchu Llansamlet Cadw slot yng Nghanolfan Ailgylchu Llansamlet

Yr hyn y gellir ei ailgylchu ym mhob safle

Os oes gennych eitem benodol i gael gwared arni, ond nad ydych yn siŵr pa ganolfan ailgylchu i fynd â'r eitem iddi, defnyddiwch ein chwiliad ar gyfer eitemau i'w hailgylchu.

Canolfan Ailgylchu Gwastraff Cartref Llansamlet

Clos Ferryboat, Parc Menter Abertawe, Llansamlet, Abertawe, SA6 8QN.

Canolfan Ailgylchu Gwastraff Cartref y Clun

Heol Derwen Fawr, Sgeti, Abertawe, SA2 8DU.

Canolfan Ailgylchu Gwastraff Cartref Pen-lan

Heol Gwyrosydd, Pen-lan, Abertawe, SA5 7BS.

Canolfan Ailgylchu Garngoch

Ffordd y Ffenics, Gorseinon, Abertawe, SA4 9WF.

Canolfan Ailgylchu Tir John

Heol Danygraig, St Thomas, Abertawe, SA1 8NS.

Rheolau safle'r canolfannau ailgylchu

Gwybodaeth am bwy sy'n gallu defnyddio'r canolfannau ailgylchu a rheolau ar gyfer pryd rydych yn ymweld i sicrhau diogelwch pawb.

Pa fath o gerbydau a ganiateir yn y canolfannau ailgylchu?

Darganfod pa fath o gerbydau a ganiateir yn y canolfannau ailgylchu.

Trwyddedau fan ar gyfer defnyddio CAGC

Os ydych am ddefnyddio fan neu ôl-gerbyd i ddod â gwastraff o'ch cartref i ganolfan ailgylchu, mae angen hawlen arnoch.

Lleoliadau ailgylchu eraill

Mae lleoedd eraill y gallwch ailgylchu'ch gwastraff yn Abertawe.
Close Dewis iaith

Rhannu'r dudalen hon

Eicon Facebook Eicon Twitter Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu
Addaswyd diwethaf ar 28 Mehefin 2024